skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Autoinflammation: translating mechanism to therapy
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autoinflammation: translating mechanism to therapy

Doherty, T. A. ; Brydges, S. D. ; Hoffman, H. M.

Journal of Leukocyte Biology, 07/01/2011, Vol.90(1), pp.37-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0741-5400 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1189/jlb.1110616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in adult vaccination

De Gomensoro, Eduardo ; Del Giudice, Giuseppe ; Doherty, T Mark

Annals of medicine, May 2018, Vol.50(3), pp.181-192 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1365-2060 ; PMID: 29338438 Version:1 ; DOI: 10.1080/07853890.2017.1417632

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal immunization: where are we now and how to move forward?

Vojtek, Ivo ; Dieussaert, Ilse ; Doherty, T Mark ; Franck, Valentine ; Hanssens, Linda ; Miller, Jacqueline ; Bekkat-Berkani, Rafik ; Kandeil, Walid ; Prado-Cohrs, David ; Vyse, Andrew

Annals of medicine, May 2018, Vol.50(3), pp.193-208 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1365-2060 ; PMID: 29308916 Version:1 ; DOI: 10.1080/07853890.2017.1421320

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

First in humans: A new molecularly defined vaccine shows excellent safety and strong induction of long-lived Mycobacterium tuberculosis-specific Th1-cell like responses

Ottenhoff, Tom H. M ; Doherty, T. Mark ; van Dissel, Jaap T ; Bang, Peter ; Lingnau, Karen ; Kromann, Ingrid ; Andersen, Peter

Human Vaccines, 01 December 2010, Vol.6(12), pp.1007-1015

ISSN: 1554-8600 ; E-ISSN: 1554-8619 ; DOI: 10.4161/hv.6.12.13143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contractile properties of human motor units in health, aging, and disease

Chan, K M ; Doherty, T J ; Brown, W F

Muscle & nerve, September 2001, Vol.24(9), pp.1113-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-639X ; PMID: 11494264 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
J. Edgar
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

J. Edgar

Gilbert, J. B. ; Doherty, T.

Journal of American History, 06/01/2012, Vol.99(1), pp.372-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jas126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
TONY SHAW. Hollywood's Cold War. (Culture, Politics, and the Cold War.) Amherst: University of Massachusetts Press. 2007. Pp. x, 342. Cloth $98.00, paper $29.95.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

TONY SHAW. Hollywood's Cold War. (Culture, Politics, and the Cold War.) Amherst: University of Massachusetts Press. 2007. Pp. x, 342. Cloth $98.00, paper $29.95.

Doherty, T.

The American Historical Review, 12/01/2008, Vol.113(5), pp.1578-1579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.113.5.1578-a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Dark Days in the Newsroom: McCarthyism Aimed at the Press. By Edward Alwood. (Philadelphia: Temple University Press, 2007. xiv, 201 pp. Cloth, $64.50, ISBN 978-1-59213-341-3. Paper, $22.95, ISBN 978-1-59213-342-0.) (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark Days in the Newsroom: McCarthyism Aimed at the Press. By Edward Alwood. (Philadelphia: Temple University Press, 2007. xiv, 201 pp. Cloth, $64.50, ISBN 978-1-59213-341-3. Paper, $22.95, ISBN 978-1-59213-342-0.) (Book review)

Doherty, T.

Journal of American History, 06/01/2008, Vol.95(1), pp.265-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/25095582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts

Doherty, T.

Journal of American History, 12/01/2006, Vol.93(3), pp.997-999 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/4486605

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2007  (1)
 3. 2008đến2009  (2)
 4. 2010đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Doherty, Thomas
 2. T. Doherty
 3. Doherty, T.
 4. Doherty, T. Mark
 5. Doherty, T Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...