skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.778  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIWA 1.0: A universal graphical user interface for distributed hydrological modeling (Product Review)

Haidong, Han

Computers and Geosciences, September 2013, Vol.59, pp.108-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-3004 ; DOI: 10.1016/j.cageo.2013.04.031

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Rodriguez, Michael

Library Journal, Vol.143(16), p.78

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows 3.1 is ready to roll. (Software Review) (Microsoft Windows 3.1 graphical user interface) (Evaluation)

Udell, John

Byte, April, 1992, Vol.17(4), p.34(3)

ISSN: 0360-5280

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacing oblivion -- Developing User Interfaces: Ensuring Usability Through Product & Process by Deborah Hix and H. Rex Hartson

Valauskas, Edward

Library Journal, Vol.119(8), p.132

ISSN: 03630277

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional assessment and performance evaluation for assistive robotic manipulators: Literature review

Chung, Cheng-Shiu ; Wang, Hongwu ; Cooper, Rory A.

The Journal of Spinal Cord Medicine, 01 July 2013, Vol.36(4), p.273-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1079-0268 ; E-ISSN: 2045-7723 ; DOI: 10.1179/2045772313Y.0000000132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastercool Arctic Commander line of RRR machines

Schmidt, Mike

Professional Tool & Equipment News, Vol.28(2), p.39

ISSN: 10814485

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quick Relief for Windows Programming

Dlugosz, John

Byte, Vol.16(3), pp.265-266

ISSN: 03605280

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object Oriented Programming (OOP) and Graphical User Interfaces (GUI) (Product Review)

Yip, Ching Wan ; Dessy, Raymond E.

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 1991, Vol.11(3), pp.251-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7439 ; DOI: 10.1016/0169-7439(91)85003-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces, C(Plus Plus) Style

Kearns, Steven

Byte, Vol.16(1), p.218,220

ISSN: 03605280

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SouthWare offers Windows users a choice of three user interfaces

Dirks, Brent

CPA Software News, Vol.12(1), p.40

ISSN: 10688285

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information et visualisation : enjeux, recherches et applications (review)

Turner, James M.

Canadian Journal of Information and Library Science, 2010, Vol.34(1), pp.113-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1195-096X ; E-ISSN: 1920-7239

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: User-Interface Design

Noyes, J

Perception, April 1995, Vol.24(4), pp.471-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-0066 ; E-ISSN: 1468-4233 ; DOI: 10.1068/p240471

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable fax software rated for DOS and Windows. (BitFax SR, DOSFax Pro, FaxitLAN, MaxTalk, BitFax for Windows, BitFax/OCR, Eclipse Fax, FaxitWindows, WinFax Pro) (Software Review) (MS-DOS operating system, Microsoft Windows graphical user interface)(Fax Modems to Go) (Evaluation)

Marshall, Trevor

Byte, Nov 15, 1992, Vol.17(13), p.52(2)

ISSN: 0360-5280

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual Reality -- Graphic Design for Electronic Documents and User Interface by Aaron Marcus

Gillespie, Thom

Library Journal, Vol.116(18), p.128

ISSN: 03630277

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

GEAR & TECHNIQUES: PRODUCT REVIEWS

Scoblete, Greg

PDN ; Photo District News, Vol.34(10), pp.84-87

ISSN: 15430294

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tax Analysts offers redesigned user interface

Dunford, Phillip

CPA Software News, Vol.12(1), p.20

ISSN: 10688285

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface shines in SolidWorks 2004

Greco, Joe

DPN : Design Product News, Vol.31(5), p.38

ISSN: 03198413

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was Desqview/X Worth the Wait?

Yager, Tom

Byte, Vol.17(8), pp.249-250

ISSN: 03605280

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single bubble dissolution model - the graphical user interface SiBu-GUI

Greinert , Jens ; Mcginnis , Daniel

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiny but mighty

Kilpatrick, Richard

The British Journal of Photography, Vol.160(7810), pp.82-83

ISSN: 00071196

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.778  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.720)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.122)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (42)
 2. 1977đến1986  (371)
 3. 1987đến1996  (950)
 4. 1997đến2007  (1.992)
 5. Sau 2007  (1.421)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.533)
 2. French  (7)
 3. German  (5)
 4. Spanish  (4)
 5. Japanese  (4)
 6. Turkish  (2)
 7. Chinese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. O'Bannon, Isaac
 3. Dirks, Brent
 4. Morejon, Mario
 5. Girsch-Bock, Mary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...