skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Religion of Fear: The Politics of Horror in Conservative Evangelicalism. By Jason C. Bivins
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion of Fear: The Politics of Horror in Conservative Evangelicalism. By Jason C. Bivins

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 03/01/2010, Vol.78(1), pp.301-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfp067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds. By Shmuel Shepkaru
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds. By Shmuel Shepkaru

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 10/17/2007, Vol.75(4), pp.996-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfm072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
An Ecstasy of Folly: Prophecy and Authority in Early Christianity. By Laura Nasrallah. Harvard University Press, 2003. 225 pages. $25.00
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ecstasy of Folly: Prophecy and Authority in Early Christianity. By Laura Nasrallah. Harvard University Press, 2003. 225 pages. $25.00

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 12/01/2005, Vol.73(4), pp.1243-1246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfi140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castelli, Elizabeth
  2. Elizabeth A. Castelli
  3. Castelli, E. A.
  4. Castelli, Elizabeth A
  5. Castelli, Ea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...