skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42.810  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Tihany, Leslie C

The Review of Politics, 1984, Vol.46(3), pp.461-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500047999

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Outlook (1893-1924), Vol.85(1), p.43

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(Movie review)

Bitel, Anton

Sight and Sound, 2015, Vol.25(1), p.72(1)

ISSN: 0037-4806

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Unterberger, Betty Miller

Reviews in American History, Dec, 1995, Vol.23(4), p.723(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7511

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Cohen, Eliot A.

Foreign Affairs, May-June, 1994, Vol.73(3), p.132(9)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy (Book Review)

Brands, H. W.

Political Science Quarterly, 1 December 1994, Vol.109(5), pp.903-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: 10.2307/2152537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Kakutani, Michiko

The New York Times, March 28, 1994, Vol.143, p.B2(N) pC16(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Foreign Affairs, Wntr, 1982, Vol.61, p.460(1)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy. (Book Review)

Henderson, Nicholas

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1994, Vol.70(4), pp.799-800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2624609

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy. (Book Review)

Ashton-Gwatkin, F.

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 July 1950, Vol.26(3), pp.380-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2607664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naked diplomacy: power and statecraft in the digital age and The future of #diplomacy *

Spence, Jack

International Affairs, 2017, Vol. 93(4), pp.973-975 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1093/ia/iix126

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era of Inter-American Cultural Diplomacy

Feinsod, Harris

American Quarterly, 2014, Vol.66(4), pp.1129-1141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0678 ; E-ISSN: 1080-6490

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Fomerand, Jacques

Library Journal, Jan 1, 1980, Vol.105, p.107(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Fomerand, Jacques

Library Journal, Jan 1, 1980, Vol.105, p.107(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Losing an enemy: Obama, Iran, and the triumph of diplomacy

Ansari, Ali

International Affairs, 2018, Vol. 94(2), pp.469-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1093/ia/iiy009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nixon's back channel to Moscow: confidential diplomacy and détente

Iandolo, Alessandro

International Affairs, 2018, Vol. 94(1), pp.189-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1093/ia/iix263

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Africa and the world: bilateral and multilateral international diplomacy

Westcott, Nicholas

International Affairs, 2018, Vol. 94(5), pp.1203-1204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1093/ia/iiy154

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

J T D.

Kitamura, Hiroshi

The American Historical Review, 2013, Vol. 118(3), pp.823-824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/118.3.823

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy (Book Review)

Deluca, Anthony

The Historian, 1 April 1995, Vol.57(3), pp.641-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182370 ; E-ISSN: 15406563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Kopelman, Elizabeth

UCLA Law Review, Oct, 1995, Vol.43(1), p.139-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-5650

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42.810  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (31.546)
 2. Toàn văn trực tuyến (24.785)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (4.665)
 2. 1960đến1974  (2.532)
 3. 1975đến1989  (4.425)
 4. 1990đến2005  (14.557)
 5. Sau 2005  (16.508)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37.598)
 2. French  (275)
 3. German  (226)
 4. Spanish  (134)
 5. Italian  (68)
 6. Portuguese  (18)
 7. Czech  (6)
 8. Chinese  (6)
 9. Russian  (5)
 10. Dutch  (5)
 11. Swedish  (4)
 12. Japanese  (3)
 13. Turkish  (3)
 14. Polish  (2)
 15. Ukrainian  (2)
 16. Hebrew  (2)
 17. Malayalam  (1)
 18. Arabic  (1)
 19. Greek  (1)
 20. Danish  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Black, Jeremy
 3. Quandt, William
 4. Mead, Walter Russell
 5. Taylor, Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...