skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 206436: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y. ; Maverick, A.W. ; Fronczek, F.R.

DOI: 10.5517/cc6xt74

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 135320: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y. ; Hou, Z. ; Wakatsuki, Y.

DOI: 10.5517/cc4jt5m ; Related DOI: 10.1021/ma980345q

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 104398: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y. ; Li, J. ; Su, Q. ; Wang, Q. ; Wu, X.

DOI: 10.5517/cc3hmpw ; Related DOI: 10.1016/S0022-2860(99)00203-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 149758: Experimental Crystal Structure Determination

Jia, X. ; Zhu, W. ; Zhang, Y. ; Yan, X.

DOI: 10.5517/cc50txw ; Related DOI: 10.1016/S0022-2860(01)00651-2

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 118740: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y. ; Li, J. ; Nishiura, M. ; Imamoto, T.

DOI: 10.5517/cc3zkby ; Related DOI: 10.1016/S0022-2860(99)00343-9

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSD 1774275: Experimental Crystal Structure Determination

Ke, Y.-X. ; Li, J.M. ; Zhang, Y.-G. ; Lu, S.-M. ; Lei, Z.-B.

DOI: 10.25505/FIZ.ICSD.CC1XK8PF ; Related DOI: 10.1016/S1293-2558(02)01330-4

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 162392: Experimental Crystal Structure Determination

Ke, Y. ; He, G. ; Li, J. ; Zhang, Y. ; Lu, S. ; Lei, Z.

DOI: 10.5517/cc5fzg0 ; Related DOI: 10.1002/1521-4079(200208)37:83.0.CO;2-Q

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 214832: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y.-M. ; Xian, L. ; Wei, T.-B. ; Cai, L.-X.

DOI: 10.5517/cc76k21 ; Related DOI: 10.1107/S1600536803010213

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Prion Protein Mutant E200K Fragment 90-231

Zhang, Y. ; Swietnicki, W. ; Zagorski, M. G. ; Surewicz, W. K. ; Soennichsen, F. D.

DOI: 10.13018/BMR4641

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 139360: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y.-J. ; Collison, D. ; Livens, F.R. ; Powell, A.K. ; Wocadlo, S. ; Eccles, H.

DOI: 10.5517/cc4p0h9 ; Related DOI: 10.1016/S0277-5387(00)00465-4

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 139361: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y.-J. ; Collison, D. ; Livens, F.R. ; Powell, A.K. ; Wocadlo, S. ; Eccles, H.

DOI: 10.5517/cc4p0jb ; Related DOI: 10.1016/S0277-5387(00)00465-4

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 139362: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y.-J. ; Collison, D. ; Livens, F.R. ; Powell, A.K. ; Wocadlo, S. ; Eccles, H.

DOI: 10.5517/cc4p0kc ; Related DOI: 10.1016/S0277-5387(00)00465-4

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 139363: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y.-J. ; Collison, D. ; Livens, F.R. ; Powell, A.K. ; Wocadlo, S. ; Eccles, H.

DOI: 10.5517/cc4p0ld ; Related DOI: 10.1016/S0277-5387(00)00465-4

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 102800: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y.-J. ; Collison, D. ; Livens, F.R. ; Powell, A.K. ; Wocadlo, S. ; Eccles, H.

DOI: 10.5517/cc3fz4m ; Related DOI: 10.1016/S0277-5387(00)00465-4

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 121671: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y. ; Collison, D. ; Livens, F.R. ; Helliwell, M. ; Eccles, H. ; Tinker, N.

DOI: 10.5517/cc42lwn ; Related DOI: 10.1016/S0925-8388(98)00041-3

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 121670: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Y. ; Collison, D. ; Livens, F.R. ; Helliwell, M. ; Eccles, H. ; Tinker, N.

DOI: 10.5517/cc42lvm ; Related DOI: 10.1016/S0925-8388(98)00041-3

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution Structure of PAFP-S: A new Knottin-type Antifungal Peptide from the seeds of Phytolacca americana

Gao, G. H. ; Liu, W. ; Dai, J. X. ; Wang, J. F. ; Hu, Z. ; Zhang, Y. ; Wang, D. C.

DOI: 10.13018/BMR4615

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 142728: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Z. ; Zhang, Y. ; Razak, I.A. ; Raj, S.S.S. ; Fun, H.-K. ; Li, F. ; Song, H.

DOI: 10.5517/cc4sj4k ; Related DOI: 10.1107/S0108270199013827

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table 6; Inclusive soft pion production from 12.3-Gev/c and 17.5-GeV/c protons on Be, Cu and Au

Chemakin, I. ; Cianciolo, V. ; Cole, B.A. ; Fernow, Richard C. ; Frawley, Anthony D. ; Gilkes, M. ; Gushue, S. ; Hartouni, Edward P. ; Hiejima, H. ; Justice, M. ; Kang, J.H. ; Kirk, H.G. ; Maeda, N. ; McGrath, R.L. ; Mioduszewski, S. ; Morrison, Douglas R.O. ; Moulson, M. ; Namboodiri, M.N. ; Palmer, R.B. ; Rai, G. ; Read, K. ; Remsberg, L. ; Rosati, M. ; Shin, Y. ; Soltz, R.A. ; Sorensen, S. ; Thomas, J.H. ; Torun, Y. ; Winter, D.L. ; Yang, X. ; Zajc, W.A. ; Zhang, Y.

DOI: 10.17182/hepdata.31363.v1/t6

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table 7; Inclusive soft pion production from 12.3-Gev/c and 17.5-GeV/c protons on Be, Cu and Au

Chemakin, I. ; Cianciolo, V. ; Cole, B.A. ; Fernow, Richard C. ; Frawley, Anthony D. ; Gilkes, M. ; Gushue, S. ; Hartouni, Edward P. ; Hiejima, H. ; Justice, M. ; Kang, J.H. ; Kirk, H.G. ; Maeda, N. ; McGrath, R.L. ; Mioduszewski, S. ; Morrison, Douglas R.O. ; Moulson, M. ; Namboodiri, M.N. ; Palmer, R.B. ; Rai, G. ; Read, K. ; Remsberg, L. ; Rosati, M. ; Shin, Y. ; Soltz, R.A. ; Sorensen, S. ; Thomas, J.H. ; Torun, Y. ; Winter, D.L. ; Yang, X. ; Zajc, W.A. ; Zhang, Y.

DOI: 10.17182/hepdata.31363.v1/t7

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (32)
 2. 1997đến1997  (129)
 3. 1998đến1998  (3)
 4. 1999đến2000  (13)
 5. Sau 2000  (88)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Zhang, Y.  (258)
 2. Schultz, J.  (163)
 3. Mandelkern, M.  (163)
 4. Smith, A.  (160)
 5. Zioulas, G.  (160)
 6. Calabrese, R.  (156)
 7. Bettoni, D.  (156)
 8. Weber, M.F.  (156)
 9. Luppi, E.  (156)
 10. Cester, R.  (156)
 11. Reid, J.  (156)
 12. Marques, J.  (156)
 13. Mussa, R.  (156)
 14. Zhao, J.  (156)
 15. Majewska, A.M.  (156)
 16. Broemmelsiek, D.  (156)
 17. Migliori, A.  (156)
 18. Hahn, A.  (156)
 19. Dalpiaz, P.F.  (156)
 20. Rosen, J.  (156)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y.
 2. Schultz, J.
 3. Mandelkern, M.
 4. Smith, A.
 5. Zioulas, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...