skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 19.887  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
IMAGEAntarctica Database - A Catalogue of Antarctic Images by the Australian Antarctic Division
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGEAntarctica Database - A Catalogue of Antarctic Images by the Australian Antarctic Division

Toàn văn sẵn có

3
ACCESS1-3 model output prepared for CMIP5 historicalNat (Version 2015)
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACCESS1-3 model output prepared for CMIP5 historicalNat (Version 2015)

Toàn văn sẵn có

4
ACCESS1-3 model output prepared for CMIP5 historicalGHG (Version 2015)
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACCESS1-3 model output prepared for CMIP5 historicalGHG (Version 2015)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical composition of manganese nodules from the Challenger Expedition

Church, A H

DOI: 10.1594/PANGAEA.849095 ; Related DOI: 10.1180/minmag.1876.001.2.06 ; Related DOI: 10.7289/V52Z13FT ; Related DOI: 10.7289/V53X84KN

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manganese nodule geochemistry from the Challenger Expedition, supplement to: von Gümbel, C W (1878): Die am Grunde des Meeres vorkommenden Manganknollen. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 869-870

von Gümbel, C W ; Schwager, A

DOI: 10.1594/PANGAEA.854643 ; Related DOI: 10.7289/V52Z13FT ; Related DOI: 10.7289/V53X84KN

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manganese nodule geochemistry from the Challenger Expedition

Von Gümbel, C W ; Schwager, A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(page 43), Geochemical composition of a phosphatic manganese nodule from Blake Plateau

Murray, John W; Klement, M

DOI: 10.1594/PANGAEA.848970 ; Related DOI: 10.7289/V52Z13FT ; Related DOI: 10.7289/V53X84KN

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Description of the fossil manganese nodules found in the Oligocene clay deposits of Moravia, Brno area, Czech Republic

Rzehak, A

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(page 43), Geochemical composition of a phosphatic manganese nodule from Blake Plateau

Murray, John W

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical composition of a P2O5 rich concretion from the Challenger expedition, Station 143 off Cape of Good Hope, supplement to: Renard, A F (1889): Les concrétions de phosphate de chaux draguées au large du Cap de Bonne-Espérance. Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, 3éme Série, 18(12), 641-665

Renard, A F

DOI: 10.1594/PANGAEA.855331 ; Related DOI: 10.7289/V52Z13FT ; Related DOI: 10.7289/V53X84KN

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table, page 370), Chemical composition of manganese nodules and other manganese rich deposits discovred during the HMS Challenger expedition

Murray, John ; Renard, A F; Murray, Jim

DOI: 10.1594/PANGAEA.849018 ; Related DOI: 10.1594/PANGAEA.849073

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table V, page 473), Littoral nodules

Buchanan, John Young; McGowan, G

DOI: 10.1594/PANGAEA.847238 ; Related DOI: 10.1594/PANGAEA.847239 ; Related DOI: 10.1017/S0080456800037819

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table IV, page 473), Oceanic nodules

Buchanan, John Young; McGowan, G

DOI: 10.1594/PANGAEA.847237 ; Related DOI: 10.1594/PANGAEA.847239 ; Related DOI: 10.1017/S0080456800037819

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table V, page 473), Littoral nodules

Buchanan, John Young

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table IV, page 473), Oceanic nodules

Buchanan, John Young

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Table, page 732), Partial analyses of some Clyde nodules

Murray, John W ; Irvine, Robert

DOI: 10.1594/PANGAEA.848934 ; Related DOI: 10.1594/PANGAEA.848960 ; Related DOI: 10.1017/S0080456800032816

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 19.887  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)
 2. Toàn văn trực tuyến (19.852)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (90)
 2. 1966đến1978  (261)
 3. 1979đến1991  (605)
 4. 1992đến2005  (849)
 5. Sau 2005  (17.631)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.185)
 2. Russian  (2)
 3. Danish  (1)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...