skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 320  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

VolcanEESM: Global volcanic sulphur dioxide (SO2) emissions database from 1850 to present - Version 1.0

Neely III, R.R ; Schmidt, A.

DOI: 10.5285/76ebdc0b-0eed-4f70-b89e-55e606bcd568

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 768706: Experimental Crystal Structure Determination

Albrecht, M. ; Gjikaj, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/cctswzf ; Related DOI: 10.1016/j.tet.2010.06.079

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 768707: Experimental Crystal Structure Determination

Albrecht, M. ; Gjikaj, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/cctsx0h ; Related DOI: 10.1016/j.tet.2010.06.079

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 774496: Experimental Crystal Structure Determination

Albrecht, M. ; Gjikaj, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/cctzxrf ; Related DOI: 10.1016/j.tet.2010.06.079

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 861982: Experimental Crystal Structure Determination

Albrecht, M. ; Nieger, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/ccxxywm ; Related DOI: 10.5560/ZNB.2012.67b0103

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 796244: Experimental Crystal Structure Determination

Albrecht, M. ; Nieger, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/ccvqk9d

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 729165: Experimental Crystal Structure Determination

Lindner, A.S. ; Nieger, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/ccsgrgf ; Related DOI: 10.1016/j.tet.2009.06.116

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 729166: Experimental Crystal Structure Determination

Lindner, A.S. ; Nieger, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/ccsgrhg ; Related DOI: 10.1016/j.tet.2009.06.116

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 710964: Experimental Crystal Structure Determination

Schmidt, A. ; Rahimi, A. ; Gjikaj, M.

DOI: 10.5517/ccrvtbq ; Related DOI: 10.1055/s-0029-1216861

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 739729: Experimental Crystal Structure Determination

Rahimi, A. ; Gjikaj, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/ccstr7k ; Related DOI: 10.1055/s-0029-1217952

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 855158: Experimental Crystal Structure Determination

Dreger, A. ; Nieger, M. ; Drafz, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/ccxpvr5 ; Related DOI: 10.5560/ZNB.2012.67b0359

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 103931: Experimental Crystal Structure Determination

Lang, G. ; Klinkhammer, K.W. ; Recker, C. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/CC3H4MB ; Related DOI: 10.1002/(SICI)1521-3749(199804)624:43.0.CO;2-Y

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 103930: Experimental Crystal Structure Determination

Lang, G. ; Klinkhammer, K.W. ; Recker, C. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/CC3H4L9 ; Related DOI: 10.1002/(SICI)1521-3749(199804)624:43.0.CO;2-Y

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 834712: Experimental Crystal Structure Determination

Lindner, A.S. ; Geist, E. ; Gjikaj, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/ccx0l6p ; Related DOI: 10.1002/jhet.1775

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 890434: Experimental Crystal Structure Determination

Pidlypnyi, N. ; Namyslo, J. C. ; Drafz, M. H.H. ; Nieger, M. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/ccywkp1 ; Related DOI: 10.1021/jo302479p

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 812624: Experimental Crystal Structure Determination

Rahimi, A. ; Papai, I. ; Madarasz, A. ; Gjikaj, M. ; Namyslo, J.C. ; Schmidt, A.

DOI: 10.5517/ccw8lpd ; Related DOI: 10.1002/ejoc.201101378

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 886104: Experimental Crystal Structure Determination

Schmidt, A.-C. ; Nizovtsev, A.V. ; Scheurer, A. ; Heinemann, F.W. ; Meyer, K.

DOI: 10.5517/ccyr20r ; Related DOI: 10.1039/c2cc34150f

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 886105: Experimental Crystal Structure Determination

Schmidt, A.-C. ; Nizovtsev, A.V. ; Scheurer, A. ; Heinemann, F.W. ; Meyer, K.

DOI: 10.5517/ccyr21s ; Related DOI: 10.1039/c2cc34150f

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 886106: Experimental Crystal Structure Determination

Schmidt, A.-C. ; Nizovtsev, A.V. ; Scheurer, A. ; Heinemann, F.W. ; Meyer, K.

DOI: 10.5517/ccyr22t ; Related DOI: 10.1039/c2cc34150f

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 886107: Experimental Crystal Structure Determination

Schmidt, A.-C. ; Nizovtsev, A.V. ; Scheurer, A. ; Heinemann, F.W. ; Meyer, K.

DOI: 10.5517/ccyr23v ; Related DOI: 10.1039/c2cc34150f

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 320  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (60)
 2. 2000đến2003  (46)
 3. 2004đến2007  (20)
 4. 2008đến2012  (31)
 5. Sau 2012  (163)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, A.
 2. Filin, A.
 3. Huber, S.
 4. Uman, I.
 5. Sirtl, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...