skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of electrodermal fear conditioning from ages 3 to 8 years and relationships with antisocial behavior at age 8 years

Gao, Yu

DOI: 10.25549/USCTHESES-M1059

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrate assimilation in the marine diatom Skeletonema costatum (Bacillariophyceae): Biochemical characterization and environmental regulation

Gao, Yu

DOI: 10.25549/USCTHESES-C17-261255

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1479634: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Yu-Ning ; Shi, Min

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1lnp42 ; Related DOI: 10.1002/ejoc.201700048

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 777971: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Yu-Hua ; Wu, De-Ming

DOI: 10.5517/ccv3jv9 ; Related DOI: 10.1107/S1600536810012985

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1541586: Experimental Crystal Structure Determination

Xing, Jiao‐Jiao ; Gao, Yu‐Ning ; Shi, Min

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC1NR4L4 ; Related DOI: 10.1002/adsc.201800568 ; Related DOI: 10.1002/adsc.201800319

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1403808: Experimental Crystal Structure Determination

Xing, Jiaojiao ; Lei, Yu ; Gao, Yu-Ning ; Shi, Min

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1j3s4k ; Related DOI: 10.1021/acs.orglett.7b00910

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 823002: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Yu ; Zhang, Yuecheng ; Qiu, Chuanjiang ; Zhao, Jiquan

DOI: 10.5517/ccwmdgb ; Related DOI: 10.1002/aoc.1689

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1524239: Experimental Crystal Structure Determination

Xing, Jiaojiao ; Lei, Yu ; Gao, Yu-Ning ; Shi, Min

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1n530y ; Related DOI: 10.1021/acs.orglett.7b00910

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1818002: Experimental Crystal Structure Determination

Gui, Hou‐Ze ; Gao, Yu‐Ning ; Wei, Yin ; Shi, Min

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC1Z0S70 ; Related DOI: 10.1002/chem.201801971

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1434294: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Yu-Ning ; Shi, Feng-Chen ; Xu, Qin ; Shi, Min

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1k4hkr ; Related DOI: 10.1002/chem.201601129

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 991834: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Yu-Ning ; Shi, Feng-Chen ; Xu, Qin ; Shi, Min

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1292n3 ; Related DOI: 10.1002/chem.201601129

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1446595: Experimental Crystal Structure Determination

Wu, Guolin ; Lv, Tingting ; Mo, Wenhui ; Yang, Xiping ; Gao, Yu ; Chen, Haijun

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1kk9cs ; Related DOI: 10.1016/j.tetlet.2017.02.068

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 855622: Experimental Crystal Structure Determination

Chiou, Wen-Hua ; Chen, Guei-Tang ; Kao, Chien-Lun ; Gao, Yu-Kai

DOI: 10.5517/ccxqbqn ; Related DOI: 10.1039/c2ob06984a

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 807341: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, D.-Q. ; Yan, F.-Y. ; Gao, Yu. ; Guo, L. ; Kong, Z.

DOI: 10.5517/ccw338b ; Related DOI: 10.1107/S1600536810050634

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 960069: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Yu-Jiao ; Deng, Xiao-Yan ; Peng, Hao ; He, Hong-Wu

DOI: 10.5517/cc1170z8

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1055628: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Yu-Ning ; Shi, Feng-Chen ; Xu, Qin ; Shi, Min

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc14fgjk ; Related DOI: 10.1002/chem.201601129

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1862470: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Yu ; peng, shanqing ; Liu, deyong ; Rui, Peixin ; Hu, Xiang-Guo

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC20J1P9 ; Related DOI: 10.1002/ejoc.201801334

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 917377: Experimental Crystal Structure Determination

Song, Li-Cheng ; Zhao, Gao-Yu ; Xie, Zhao-Jun ; Zhang, Ji-Wei

DOI: 10.5517/cczslt4 ; Related DOI: 10.1021/om400240e

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 917376: Experimental Crystal Structure Determination

Song, Li-Cheng ; Zhao, Gao-Yu ; Xie, Zhao-Jun ; Zhang, Ji-Wei

DOI: 10.5517/cczsls3 ; Related DOI: 10.1021/om400240e

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 917375: Experimental Crystal Structure Determination

Song, Li-Cheng ; Zhao, Gao-Yu ; Xie, Zhao-Jun ; Zhang, Ji-Wei

DOI: 10.5517/cczslr2 ; Related DOI: 10.1021/om400240e

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (6)
 2. 2006đến2008  (23)
 3. 2009đến2011  (9)
 4. 2012đến2015  (32)
 5. Sau 2015  (68)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gao, Yu
 2. Yang, Bing
 3. Lu, Ping
 4. Gao, Yu-Xing
 5. Chen, Haijun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...