skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 586  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mission Orange advertising material, Southern California, 1927

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m7644

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Department store 1897 advertisement, Southern California, 1926

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m4775

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertisement for Port Ballona on Santa Monica Bay as issued by Moye Wickes, ca.1887

Unknown

DOI: 10.25549/chs-m19200

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertisement for Aerocultor, a machine used to cultivate soil with air, [s.d.]

Unknown

DOI: 10.25549/chs-m11895

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mission Orange tire cover, Southern California, 1926

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m9048

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suit event, Southern California, 1934

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m6821

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zoosadom poluchena novaia bol'shaia partiia zverei; Зоосадом получена новая большая партия зверей

Bulanov, D.A. ; Буланов, Д.А.

DOI: 10.25549/PCRA-C14-16038

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forest Lawn poster for slides, Southern California, 1935

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m8180

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Chicken of the Sea" for miniatures, Southern California, 1935

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m3914

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Football poster for lantern slide, Southern California, 1935

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m3821

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

M.J.B. Coffee board, Southern California, 1935

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m9374

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formay Pie board, Southern California, 1935

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m7768

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pat Rocco drinking Macnish Whiskey

[unknown]

DOI: 10.25549/ONE-C4-4809

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorok kopeek stoi vkhod v Zoosad; Сорок копеек стоит вход в Зоосад

Bulanov, D.A. ; Буланов, Д.А.

DOI: 10.25549/PCRA-C14-15943

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hearst advertising service, 1953

McCarty [Photographer]

DOI: 10.25549/examiner-m24840

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publicity department ads, Whittington, Southern California, 1938

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m3200

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spra-Way dish washer, Southern California, 1932

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m7549

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daesh'; Даешь

Deineka, A.A. ; Дейнека, А.А.

DOI: 10.25549/PCRA-C14-15949

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Store banners, Helms Bakery, Southern California, 1936

Dick Whittington Studio

DOI: 10.25549/whit-m9618

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pat Rocco selling Macnish Whiskey

[unknown]

DOI: 10.25549/ONE-C4-4810

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 586  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (581)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (11)
 2. 1991đến1997  (12)
 3. 1998đến2006  (12)
 4. 2007đến2012  (132)
 5. Sau 2012  (396)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (483)
 2. Swedish  (32)
 3. Danish  (18)
 4. Thai  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...