skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebel Diplomacy Main.tab

Huang, Reyko (Texas A&M University)

DOI: 10.7910/DVN/39DFOI/NIZJVU

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy Through Agents

Lindsey, David (Princeton University)

DOI: 10.7910/DVN/UVC4CI

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Military Diplomacy and Its Present Functions

Pajtinka, Erik

DOI: 10.24356/SD/20/9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Diplomacy and Political Risk

Gertz, Geoffrey (Brookings Institution)

DOI: 10.7910/DVN/MJ4RFL

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy in Russia, 1918-1920

Guerrant, E. O.

DOI: 10.25549/USCTHESES-C37-458834

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert Todd Lincoln In Politics And Diplomacy

Goff, John Samuel

DOI: 10.25549/USCTHESES-C18-244167

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

German diplomacy and the Spanish Civil War

Cluff, John Murri

DOI: 10.25549/USCTHESES-C39-429196

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legalization, Diplomacy, and Development: Wikileaks data

Gertz, Geoffrey ; Jandhyala, Srividya ; Poulsen, Lauge

DOI: 10.3886/E101381V1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s panda diplomacy: the power of being cute

Xing, Yi

DOI: 10.25549/USCTHESES-M3258

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Diplomacy and Political Risk ISQ Replication Data

Gertz, Geoffrey

DOI: 10.3886/E102381V1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

СССР И ВЬЕТНАМСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ; THE USSR AND VIETNAM DIPLOMACY

Кобелев Евгений Васильевич

DOI: 10.24411/2618-9453-2018-00005

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy and the Mexican war crisis of 1916

Johnson, Robert B.

DOI: 10.25549/USCTHESES-C38-15610

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension über The Economic Diplomacy of Ostpolitik

Niedhart, Gottfried

DOI: 10.15463/rec.1189736553

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication Data for "Rebel Diplomacy in Civil War"

Huang, Reyko (Texas A&M University)

DOI: 10.7910/DVN/39DFOI

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Place of Commercial Diplomacy in Nigeria-China Relations

Iosr Journals ; IBRAHIM Abu Akoh

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1234965

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial_Diplomacy_and_Political_Risk_ISQ_Supplementary_Data(1).pdf

Gertz, Geoffrey (Brookings Institution)

DOI: 10.7910/DVN/MJ4RFL/UWMWZS

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Duck diplomacy: United States-Canadian migratory waterfowl management, 1900-1961

Morton, Paul John

DOI: 10.25549/USCTHESES-C17-525137

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension über The Oxford Handbook of Modern Diplomacy

Dülffer, Jost

DOI: 10.15463/rec.1189734471

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication data for: "Audience Costs, Domestic Economy, and Coercive Diplomacy"

Suzuki, Akisato (European University Institute)

DOI: 10.7910/DVN/1GPEFQ

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luther's influence on German diplomacy, 1525-1546

Klassen, Peter James

DOI: 10.25549/USCTHESES-C38-18105

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (3)
 2. 1998đến2001  (10)
 3. 2002đến2011  (5)
 4. 2012đến2014  (38)
 5. Sau 2014  (104)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Social Sciences  (17)
 2. В  (16)
 3. И  (15)
 4. На  (14)
 5. Diplomacy  (13)
 6. С  (11)
 7. Отношений  (10)
 8. Не  (9)
 9. Nation Branding  (9)
 10. Статье  (9)
 11. К  (9)
 12. International Relations  (9)
 13. По  (8)
 14. Как  (7)
 15. От  (7)
 16. General Views  (7)
 17. Между  (7)
 18. Политики  (6)
 19. Их  (6)
 20. Twitter  (6)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (85)
 2. Italian  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Unknown
 2. Social Weather Stations
 3. Iosr Journals
 4. Erlandsen, Matthias
 5. ABC News

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...