skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebel Diplomacy Main.tab

Huang, Reyko (Texas A&M University)

DOI: 10.7910/DVN/39DFOI/NIZJVU

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy Through Agents

Lindsey, David (Princeton University)

DOI: 10.7910/DVN/UVC4CI

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Military Diplomacy and Its Present Functions

Pajtinka, Erik

DOI: 10.24356/SD/20/9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

German diplomacy and the Spanish Civil War

Cluff, John Murri

DOI: 10.25549/USCTHESES-C39-429196

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Diplomacy and Political Risk

Gertz, Geoffrey (Brookings Institution)

DOI: 10.7910/DVN/MJ4RFL

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legalization, Diplomacy, and Development: Wikileaks data

Gertz, Geoffrey ; Jandhyala, Srividya ; Poulsen, Lauge

DOI: 10.3886/E101381V1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert Todd Lincoln In Politics And Diplomacy

Goff, John Samuel

DOI: 10.25549/USCTHESES-C18-244167

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy in Russia, 1918-1920

Guerrant, E. O.

DOI: 10.25549/USCTHESES-C37-458834

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s panda diplomacy: the power of being cute

Xing, Yi

DOI: 10.25549/USCTHESES-M3258

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Diplomacy and Political Risk ISQ Replication Data

Gertz, Geoffrey

DOI: 10.3886/E102381V1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

СССР И ВЬЕТНАМСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ; THE USSR AND VIETNAM DIPLOMACY

Кобелев Евгений Васильевич

DOI: 10.24411/2618-9453-2018-00005

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension über The Economic Diplomacy of Ostpolitik

Niedhart, Gottfried

DOI: 10.15463/rec.1189736553

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Place of Commercial Diplomacy in Nigeria-China Relations

Iosr Journals ; IBRAHIM Abu Akoh

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1234965

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial_Diplomacy_and_Political_Risk_ISQ_Supplementary_Data(1).pdf

Gertz, Geoffrey (Brookings Institution)

DOI: 10.7910/DVN/MJ4RFL/UWMWZS

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing, Public Diplomacy, and Anti-Americanism in Central Asia

Schatz, Edward (University of Toronto); Levine, Renan (University of Toronto)

DOI: 10.7910/DVN/R20TN3

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luther's influence on German diplomacy, 1525-1546

Klassen, Peter James

DOI: 10.25549/USCTHESES-C38-18105

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

American diplomacy and the Mexican war crisis of 1916

Johnson, Robert B.

DOI: 10.25549/USCTHESES-C38-15610

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Duck diplomacy: United States-Canadian migratory waterfowl management, 1900-1961

Morton, Paul John

DOI: 10.25549/USCTHESES-C17-525137

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication Data for "Rebel Diplomacy in Civil War"

Huang, Reyko (Texas A&M University)

DOI: 10.7910/DVN/39DFOI

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of preventive diplomacy: The UNIFIL role in Lebanon

Hitti, Nassif

DOI: 10.25549/USCTHESES-C36-138060

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Unknown
  2. Social Weather Stations
  3. Iosr Journals
  4. Erlandsen, Matthias
  5. ABC News

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...