skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.794  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Muirgheasa, D. Ó ; White, Charles ; Hennessy, Thomas ; Doyle, James; Muirgheasa, D. Ó; White, Charles; Hennessy, Thomas; Doyle, James; Ireland. Department of Arts, Culture, and the Gaeltacht; University College Dublin; National Folklore Foundation

DOI: 10.7925/DRS1.DUCHAS_4457353

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Do trace metals influence visual signals? Effects of trace metals on iridescent and melanic feather colouration in the feral pigeon

Chatelain, Marion ; Pessato, Anaïs ; Frantz, Adrien ; Gasparini, Julien ; Leclaire, Sarah

DOI: 10.5061/DRYAD.VR4CH ; ISSN: 0030-1299 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.VR4CH/1 ; Related DOI: 10.1111/OIK.04262 ; Related DOI: 10.1111/OIK.04262

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior of Materials & Metals

Iosr journals ; Sultan Singh Jain

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1577443.V1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior of Materials & Metals

Iosr journals ; Sultan Singh Jain

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1577443

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace Metals in San Francisco Bay Clams

Cynthia L. Brown

DOI: 10.5066/F7WQ01VJ

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace metals and plumage colouration

Chatelain, Marion ; Pessato, Anaïs ; Frantz, Adrien ; Gasparini, Julien ; Leclaire, Sarah

DOI: 10.5061/DRYAD.VR4CH/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.VR4CH

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals in the Ocean Insect, Halobates

Cheng, Lanna ; Schulz-Baldes, Meinhard ; Alexander, George V ; Franco, Paul J ; Ott, John

DOI: 10.6075/J06Q1V5H

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hokin-Katz Metals Service, Los Angeles, 2004

Krieger, Martin

DOI: 10.25549/KRIEGER-C64-17099

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Speciation of Metals in Natural Waters

Denis Pierrot ; Frank Millero

DOI: 10.17604/M6MW2G

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals removal from mine influenced water

Al-Abed, Souhail

DOI: 10.23719/10001

Toàn văn sẵn có

11
Toxicity of metals to Antarctic marine microalgae
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of metals to Antarctic marine microalgae

Toàn văn sẵn có

12
Toxicity of metals to Antarctic marine microalgae
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity of metals to Antarctic marine microalgae

DOI: 10.4225/15/551B2B65A73F3

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESSURE IN ELECTRONICALLY EXCITED WARM DENSE METALS

V. V. Stegailov ; P. A. Zhilyaev

DOI: 10.24411/9999-003A-2015-00042

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals, marine brds and microplastics

Alex Bond

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.897967

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals, marine brds and microplastics

Alex Bond

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.897967.V1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consolidated Bioprocessing Platform for Metals Recovery

Blum, Paul

DOI: 10.25585/1487977

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in Sustainability Certification of Metals

Proc. ISSST ; Steven B. Young ; Goretty Dias ; Yuan Zhe

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.956306.V2

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in Sustainability Certification of Metals

Proc. ISSST ; Steven B. Young ; Goretty Dias ; Yuan Zhe

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.956306.V3

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detoxification of Heavy Metals by Biosurfactants

Sankar Narayan Sinha ; Dipak Paul

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1352038

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in Sustainability Certification of Metals

Proc. ISSST ; Steven B. Young ; Goretty Dias ; Yuan Zhe

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.956306

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.794  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (18)
 2. 1973đến1983  (69)
 3. 1984đến1995  (100)
 4. 1996đến2007  (343)
 5. Sau 2007  (2.181)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.832)
 2. Russian  (45)
 3. German  (8)
 4. Italian  (2)
 5. Danish  (1)
 6. French  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. Research Data Australia  (313)
 2. PANGAEA  (305)
 3. OECD iLibrary  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Henry Wiggin
 2. McColvin, GM
 3. Iosr journals
 4. Omex Project Members
 5. Helder, Wim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...