skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Information Seeking Behavior and User Education in Academic Libraries: Research, Theory, and Practice. A Selected List of Information Sources
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Seeking Behavior and User Education in Academic Libraries: Research, Theory, and Practice. A Selected List of Information Sources

Fridie, Stephanie, Comp

Toàn văn sẵn có

2
Digital Libraries
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Libraries

Encyclopedia of Computer Science

ISBN: 0470864125

Toàn văn không sẵn có

3
Evaluation Of Nlp Systems
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation Of Nlp Systems

Blackwell Handbooks in Linguistics: The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing

ISBN: 9781405155816

Toàn văn không sẵn có

4
Online Information: Access, Search And Exchange
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Information: Access, Search And Exchange

The SAGE Handbook of Digital Technology Research

ISBN: 9781446200476

Toàn văn không sẵn có

5
Information Seeking And Retrieval Service For Crisis Response
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Seeking And Retrieval Service For Crisis Response

Crisis Management: Concepts, Methodologies, Tools and Applications

ISBN: 9781466647077

Toàn văn không sẵn có

6
A Proposal To Study Of Cross Language Information Retrieval (Clir) System Users’ Information Seeking Behavior
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Proposal To Study Of Cross Language Information Retrieval (Clir) System Users’ Information Seeking Behavior

Computational Linguistics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 9781466660427

Toàn văn không sẵn có

7
Information Need And The Beginning Of Information Search
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Need And The Beginning Of Information Search

Encyclopedia of Information Science and Technology

ISBN: 9781466658882

Toàn văn không sẵn có

8
Human And Social Aspects Of Information Seeking In Cross-Language Information Retrieval
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human And Social Aspects Of Information Seeking In Cross-Language Information Retrieval

Encyclopedia of Information Science and Technology

ISBN: 9781466658882

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fridie, Stephanie, Comp

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...