skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.519  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic Volatility Models with Jumps

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional Lévy Models

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wavelet Methods

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Techniques and Models

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notions of Mathematical Finance

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Techniques and Models

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensitivities and Greeks

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lévy Models

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic Volatility Models

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-asset Options

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exotic Options

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Options in BS Markets

Computational Methods for Quantitative Finance : Finite Element Methods for Derivative Pricing

ISBN: 978-3-642-35401-4

Toàn văn sẵn có

13
Blue-Sky Law
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blue-Sky Law

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

14
High-Leveraged Takeover
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Leveraged Takeover

Routledge Dictionary of Economics

ISBN: 9780415600361

Toàn văn sẵn có

15
Issued Shares
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issued Shares

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

16
Epoc
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epoc

Encyclopedia of Exercise Medicine in Health and Disease

ISBN: 9783540360650

Toàn văn sẵn có

17
Order
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Order

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

18
Iscid
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iscid

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

19
Bad Debt Provision
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bad Debt Provision

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

20
Controller
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controller

The AMA Dictionary of Business and Management

ISBN: 9780814420287

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.519  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (251)
 2. 1960đến1973  (318)
 3. 1974đến1986  (592)
 4. 1987đến2000  (769)
 5. Sau 2000  (4.587)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Finance  (3.432)
 2. Investment  (1.284)
 3. Bond  (1.105)
 4. Economics  (920)
 5. Debt  (576)
 6. Stock Market  (553)
 7. Bank  (491)
 8. Stock  (468)
 9. Corporate Finance  (394)
 10. Tax  (384)
 11. Public Finance  (353)
 12. Personal Finance  (348)
 13. Money  (275)
 14. Financial Services  (268)
 15. United Kingdom  (228)
 16. Capital Accumulation  (208)
 17. Capital  (207)
 18. Interest Rate  (198)
 19. Risk  (196)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.649)
 2. French  (3)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Austin, Jan
 2. Jost, Kenneth
 3. Ranson, Brian J.
 4. Cq-Roll Call
 5. Koszczuk, Jackie

theo chủ đề:

 1. Finance
 2. Investment
 3. Bond
 4. Economics
 5. Debt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...