skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 50.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moña

Marcuzzi, Michael D.

Encyclopedia of Latin American Popular Music

ISBN: 978-0-313-08794-3

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cinquillo

Torres, George

Encyclopedia of Latin American Popular Music

ISBN: 978-0-313-08794-3

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Blues Brothers (Active 1978–1982, 1988–Present)

Cogan, Brian

Music in American Life: An Encyclopedia of the Songs, Styles, Stars, and Stories That Shaped Our Culture

ISBN: 978-0-313-39348-8

Toàn văn không sẵn có

4
Feminism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminism

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

5
Brown, Roy (July 18, 1945)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brown, Roy (July 18, 1945)

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

6
Feliciano, José (September 10, 1945)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feliciano, José (September 10, 1945)

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

7
Brazil
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

8
Feliciano, Cheo (July 3, 1935–December 8, 1994)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feliciano, Cheo (July 3, 1935–December 8, 1994)

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

9
Bossa Nova
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bossa Nova

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

10
Wisin Y Yandel
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wisin Y Yandel

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

11
Fania Records
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fania Records

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

12
Bomba
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bomba

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

13
Villa-Lobos, Heitor (March 5, 1887–November 17, 1959)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Villa-Lobos, Heitor (March 5, 1887–November 17, 1959)

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

14
D'Rivera, Paquito (June 4, 1948)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D'Rivera, Paquito (June 4, 1948)

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

15
Bolero
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bolero

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

16
Videos
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Videos

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

17
Downs, Lila (September 9, 1968)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Downs, Lila (September 9, 1968)

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

18
Blades, Rubén (July 16, 1948)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blades, Rubén (July 16, 1948)

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

19
Venezuela
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venezuela

Latin Music: Musicians, Genres, and Themes

ISBN: 9780313343957

Toàn văn không sẵn có

20
Bibliography
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Encyclopedia of Latin American Popular Music

ISBN: 9780313340314

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 50.502  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)
 2. Toàn văn trực tuyến (15.746)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (56)
 2. 1976đến1986  (181)
 3. 1987đến1997  (1.648)
 4. 1998đến2009  (20.200)
 5. Sau 2009  (28.417)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (50.110)
 2. Greek  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Torres, George
 2. Edmondson, Jacqueline
 3. Overholtzer, James
 4. Vaughn, Vanessa E.
 5. Petruso, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...