skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 5.561  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemotaxis

The Hutchinson Unabridged Encyclopedia with Atlas and Weather Guide

ISBN: 978-1-78539-423-2

Toàn văn sẵn có

2
Avian Gastric Yeast
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avian Gastric Yeast

Black's Veterinary Dictionary

ISBN: 9781408175729

Toàn văn sẵn có

3
Pneumomycosis
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pneumomycosis

Black's Veterinary Dictionary

ISBN: 9781408175729

Toàn văn sẵn có

4
Antitoxins
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antitoxins

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

5
Dung Heaps
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dung Heaps

Black's Veterinary Dictionary

ISBN: 9781408175729

Toàn văn sẵn có

6
Brachycome (Swan River Daisy)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brachycome (Swan River Daisy)

Westcott's Plant Disease Handbook

ISBN: 9789400721401

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemotaxis

The Hutchinson Unabridged Encyclopedia with Atlas and Weather Guide

ISBN: 978-1-78539-870-4

Toàn văn sẵn có

8
Biallelic Mutations
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biallelic Mutations

Encyclopedia of Cancer

ISBN: 9783642164828

Toàn văn sẵn có

9
Time To Antibiotics
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time To Antibiotics

Encyclopedia of Intensive Care Medicine

ISBN: 9783642004179

Toàn văn sẵn có

10
Megabacteria
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Megabacteria

Black's Veterinary Dictionary

ISBN: 9781408175729

Toàn văn sẵn có

11
Resistant Strains
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resistant Strains

Black's Veterinary Dictionary

ISBN: 9781408175729

Toàn văn sẵn có

12
Early Administration Of Antibiotics
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Administration Of Antibiotics

Encyclopedia of Intensive Care Medicine

ISBN: 9783642004179

Toàn văn sẵn có

13
Pathogen
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathogen

Black's Veterinary Dictionary

ISBN: 9781408175729

Toàn văn sẵn có

14
Hexachlorophane
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hexachlorophane

Black's Veterinary Dictionary

ISBN: 9781408175729

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussion on the New and the Old Country Mark in Detecting the Coliform Bacteria

Huang ; Wang ; Zhang ; Mei ; Huang ; Wang ; Zheng, Lin, Chunxia, Ying, Fan, Yan, Jinpeng, Bo

Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2012)

ISBN: 978-3-642-37922-2

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation, Identification and Degradation Characteristics of Three Thick Oil Degrading Bacteria Strains

Tian ; Tian ; Liu ; Qin, Chan, Shengyan, Xianbin, Lulu

Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2012)

ISBN: 978-3-642-37922-2

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation and Characterization of a New Moderately Halophilic Bacterium Strain SM. 200-5 from Solar Saltern Ponds

Xu ; Deng ; Song ; Sui, Gaochao, Yuangao, Donghui, Liying

Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2012)

ISBN: 978-3-642-37922-2

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biologic Chromatography for Purifying Filamentous Fungi Contaminated with Bacteria

Zhang ; Sun, Jianping, Feifei

Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2012)

ISBN: 978-3-642-37925-3

Toàn văn sẵn có

19
Goblet Cell
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goblet Cell

Black's Medical Dictionary, 42nd Edition

ISBN: 9780713689020

Toàn văn sẵn có

20
Bactericide
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bactericide

Black's Medical Dictionary, 42nd Edition

ISBN: 9780713689020

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.561  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (20)
 2. 2002đến2004  (860)
 3. 2005đến2007  (2.381)
 4. 2008đến2011  (854)
 5. Sau 2011  (1.446)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Bacteria  (5.485)
 2. Dna  (1.588)
 3. Gene  (1.181)
 4. Organism  (1.100)
 5. Cell  (900)
 6. Protein  (829)
 7. Microbiology  (820)
 8. Immune System  (786)
 9. Eukaryote  (742)
 10. Genetics  (543)
 11. Virus  (527)
 12. Archaea  (462)
 13. Infection  (443)
 14. Metabolism  (395)
 15. Cell Nucleus  (346)
 16. Evolution  (281)
 17. Antibody  (247)
 18. Infectious Disease  (232)
 19. Plant Pathogens And Diseases  (229)
 20. Gene Expression  (222)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang
 2. Zhang
 3. Yang
 4. Wu
 5. Deng

theo chủ đề:

 1. Bacteria
 2. Dna
 3. Gene
 4. Organism
 5. Cell

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...