skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2004đến2012 xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR LIGNOCELLULOSE PRETREATMENT USING A SUPER-CELLULOSE-SOLVENT AND HIGHLY VOLATILE SOLVENTS

Zhang Y H Percival

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for lignocellulose pretreatment using a super-cellulose-solvent and highly volatile solvents

Zhang Y-H Percival

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULOSE-SOLVENT-BASED LIGNOCELLULOSE FRACTIONATION WITH MODEST REACTION CONDITIONS AND REAGENT CYCLING

Zhang Y. H. Percival

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Email processing system and communication method communicating with mobile terminal

Zhang D ; Shen P ; Wang N ; He B ; Mao S ; Zhang Y ; Guo D

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for communicating with mobile terminal via Email processing system

Guo D ; Wang N ; Shen P ; Zhang D ; Zhang Y ; Chen S ; Mao S ; Alunspachi P

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insecticidal 3-(dihaloalkenyl) phenyl derivatives

Barron Edward J ; Zhang Y. Larry ; Zawacki Frank J ; Lyga John W ; Theodoridis George

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenyl substituted cyclic derivatives

Theodoridis George ; Barron Edward J ; Lyga John W ; Zhang Y. Larry ; Ding Ping ; Zawacki Frank J ; Cohen Daniel H ; Whiteside Matthew P

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insecticidal 3-(dihaloalkenyl) phenyl derivatives

Barron, Edward J ; Zhang, Y. Larry ; Zawacki, Frank J ; Lyga, John W ; Theodoridis, George; Fmc Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KUCHENFÖRMIGE CHROMATOGRAPHIESÄULE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE ANWENDUNGEN

Geng, Xindu ; Zhang, Y

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenyl substituted cyclic derivatives

Theodoridis, George ; Barron, Edward J ; Lyga, John W ; Zhang, Y. Larry ; Ding, Ping ; Zawacki, Frank J ; Cohen, Daniel H ; Whiteside, Matthew P; Fmc Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of improving the machinability of polyamide

Muhuo,Zhang Y

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viterbi path generation for a dynamic Bayesian network

Hu W.,Zhang Y

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

总线系统和用于连接到总线的总线接口
Bus system and bus interface connected to bus

Zhang Y. K ; Zhang Z

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (14)
 2. 2005đến2005  (10)
 3. 2006đến2006  (25)
 4. 2007đến2008  (30)
 5. Sau 2008  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (88)
 2. French  (38)
 3. German  (34)
 4. Chinese  (9)
 5. Spanish  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ding, Ping
 2. Theodoridis, George
 3. Zhang, Y. Larry
 4. Lyga John W
 5. Lyga, John, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...