skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for distributing a query

Frank, Christian ; Roduner, Christof ; Mattern, Friedemann ; Noda, Chie ; Kellerer, Wolfgang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR SEARCHING A PLURALITY OF REAL TIME SENSORS

Fahrmair Michael ; Kellerer Wolfgang ; Roemer Kay ; Ostermaier Benedikt ; Mattern Friedemann

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for searching a plurality of realtime sensors

Fahrmair, Michael ; Kellerer, Wolfgang ; Roemer, Kay ; Ostermaier, Benedikt ; Mattern, Friedemann

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR DISTRIBUTING QUERY

Franck Christian ; Roduner Christof ; Mattern Friedemann ; Noda Chie ; Kellerer Wolfgang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for distributing a query

Frank, Christian ; Roduner, Christof ; Mattern, Friedemann ; Noda, Chie ; Kellerer, Wolfgang

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (3)
  2. German  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattern, Friedemann
  2. Kellerer, Wolfgang
  3. Frank, Christian
  4. Roduner, Christof
  5. Mattern Friedemann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...