skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CODE SUGGESTIONS

Villar Nicolas ; Scott James ; Hodges Stephen ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE SENSOR AND ACTUATION FOR WEB PAGES

Schmidt Albrecht ; Villar Nicolas ; Scott James ; Hodges Stephen Edward

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitally adjustable amplifier for integrated circuit

Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitally adjustable amplifier for integrated circuit

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amplifier

Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amplifier

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for continuously spray coating of components has water added to the aerosol duct to prevent build up of coating material around spray jet

Boeckeler, Peter ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Updating displays based on attention tracking data

Grosse-Puppendahl Tobias Alexander ; Scott James ; Hodges Stephen Edward ; Helmes John Franciscus Marie ; Taylor Stuart Alastair ; Chen Nicholas Yenrng ; Knierim Pascal ; Wood Gavin ; Fromm Josh ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TRANSFER BETWEEN HOST AND PERIPHERAL DEVICES

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James William ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Taylor, Stuart Alastair ; Knierim, Pascal ; Fromm, Josh ; Wood, Gavin ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TRANSFER BETWEEN HOST AND PERIPHERAL DEVICES

Grosse-Puppendahl Tobias Alexander ; Scott James William ; Hodges Stephen Edward ; Helmes John Franciscus Marie ; Chen Nicholas Yenrng ; Taylor Stuart Alastair ; Knierim Pascal ; Fromm Josh ; Wood Gavin ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERSISTENT DISPLAY DEVICE WITH POWER HARVESTING

Taylor Stuart Alastair ; Chen Nicholas Yen-Cherng ; Helmes John Franciscus Marie ; Hodges Stephen Edward ; Scott James ; Schmidt Albrecht ; Knierim Pascal ; Wood Gavin ; Fromm Josh Wolff ; Grosse-Puppendahl Tobias

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING DISPLAYS BASED ON ATTENTION TRACKING DATA

Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Scott, James ; Hodges, Stephen Edward ; Helmes, John Franciscus Marie ; Taylor, Stuart Alastair ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Fromm, Josh ; Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UPDATING DISPLAYS BASED ON ATTENTION TRACKING DATA

Grosse-Puppendahl Tobias Alexander ; Scott James ; Hodges Stephen Edward ; Helmes John Franciscus Marie ; Taylor Stuart Alastair ; Chen Nicholas Yen-Cherng ; Knierim Pascal ; Wood Gavin ; Fromm Josh ; Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATION OF A MODIFIED UI ELEMENT TREE

Helmes, John Franciscus Marie ; Scott, James ; Taylor, Stuart Alastair ; Hodges, Stephen Edward ; Chen, Nicholas Yen-Cherng ; Grosse-Puppendahl, Tobias Alexander ; Fromm, Josh ; Knierim, Pascal ; Wood, Gavin ; Schmidt, Albrecht ; Denney, Thomas

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PACKAGING UNIT

Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PACKAGING UNIT

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packaging unit

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for supporting aware goods

Merz, Christian ; Frick, Oliver ; Schmidt, Albrecht ; Gellersen, Hans-Werner

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A SYSTEM AND METHOD FOR SUPPORTING AWARE GOODS

Schmidt, Albrecht ; Merz, Christian ; Gellersen, Hans-Werner ; Frick, Oliver

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING CONDITIONS TO WHICH AN OBJECT IS SUBJECTED

Schmidt, Albrecht ; Merz, Christian ; Gellersen, Hans-Werner ; Frick, Oliver

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (12)
 2. 1967đến1989  (5)
 3. 1990đến2003  (11)
 4. 2004đến2008  (17)
 5. Sau 2008  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (35)
 2. English  (24)
 3. French  (5)
 4. Chinese  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt Albrecht
 2. Schmidt, Albrecht
 3. Kubach, Uwe
 4. Strohbach, Martin
 5. Gellersen, Hans-W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...