skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil/gas separator for installation at burning wells

Alonso, C.T. ; Bender, D.A. ; Bowman, B.R. ; Burnham, A.K. ; Chesnut, D.A. ; Comfort, W.J. III ; Guymon, L.G. ; Henning, C.D. ; Pedersen, K.B. ; Sefcik, J.A. ; Smith, J.A. ; Strauch, M.S.

Other: PPN: US 7-748586

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for recovering energy and useful products from plantain wastes

Quame, B.A.

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for selectively reducing the permeability of a formation in a well for secondary recovery

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar energy device

Stubbs, H.P.

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for refining the effluent of an in-situ combustion operation

Henderson, M.L.

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Spanish  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bowman, B.R.
  2. Pedersen, K.B.
  3. Chesnut, D.A.
  4. Strauch, M.S.
  5. Bender, D.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...