skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procedimiento para el pretratamiento de lignocelulosa usando un disolvente de supercelulosa y disolventes altamente volátiles

Zhang, Y.-H

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for lignocellulose pretreatment using a super-cellulose-solvent and highly volatile solvents

Zhang Y. H. Percival

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for lignocellulose pretreatment using a super-cellulose-solvent and highly volatile solvents

Zhang Y-H Percival

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fremgangsmåde til forbehandling af lignocellulose ved anvendelse af en su-per-cellulose-solvent og meget flygtige solventer

Zhang, Y.-H., Percival

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for lignocellulose pretreatment using a super-cellulose-solvent and highly volatile solvents

Zhang Y. H. Percival

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR LIGNOCELLULOSE PRETREATMENT USING A SUPER-CELLULOSE-SOLVENT AND HIGHLY VOLATILE SOLVENTS

Zhang Y H Percival

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for lignocellulose pretreatment using a super-cellulose-solvent and highly volatile solvents

Zhang Y-H Percival

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULOSE-SOLVENT-BASED LIGNOCELLULOSE FRACTIONATION WITH MODEST REACTION CONDITIONS AND REAGENT CYCLING

Zhang Y. H. Percival

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellulose-solvent-based lignocellulose fractionation with modest reaction conditions and reagent cycling

Zhang Y. H. Percival

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

リグノセルロースバイオマスを分画するシステム
SYSTEM FOR FRACTIONATING LIGNOCELLULOSIC BIOMASS

Zhang Y-H Percival

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellulose-solvent-based lignocellulose fractionation with modest reaction conditions and reagent cycling

Zhang Y. H. Percival

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional foot scanner

Emilson, L ; Zhang, Y ; Ma, X

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULOSE-SOLVENT-BASED LIGNOCELLULOSE FRACTIONATION WITH MODEST REACTION CONDITIONS AND REAGENT CYCLING

Zhang Y. H. Percival

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2006  (49)
 3. 2007đến2009  (42)
 4. 2010đến2013  (15)
 5. Sau 2013  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (108)
 2. French  (43)
 3. German  (38)
 4. Chinese  (18)
 5. Spanish  (3)
 6. Danish  (1)
 7. Polish  (1)
 8. Japanese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ding, Ping
 2. Theodoridis, George
 3. Zhang, Y. Larry
 4. Lyga John W
 5. Lyga, John, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...