skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative diplomacy mechanics

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami, Amer ; Yang, Hans C ; Goodwin, Michael John ; Black, Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative diplomacy mechanics

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLLABORATIVE DIPLOMACY MECHANICS

Ajami Amer ; Yang Hans C ; Goodwin Michael John ; Black Gregory Anthony

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative diplomacy mechanics

Zynga Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dacron blended yarn

Chen Lifang ; Qiao Guandi ; Chong Jiafeng ; Yan Tingzong ; Chen Changhong ; Yin Xiangzhi

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A wire rope coiling mechanism for on resin packaging production line

Wang Gui

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal and non-linear object composite detector

Zhang Wenji ; Ji Chenhua ; Sun Xuren

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRAM, INFORMATION STORAGE MEDIUM, AND GAME DEVICE

Takahashi Toru

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOARD GAME APPARATUS AND METHOD WITH GRAND NAVIGATION AGE

Ryu, Sang Hyeop

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive analysis-oriented Chinese event representation method

He Chenglong ; Xu Lin ; Ge Weiyi

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Have metal beaded finish flexible rubber joint

Wu Jinwei

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy -efficient indoor outer air exchange device

Wu Chunlei

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR AFFILIATING INSURANCE OF FOREIGNER

CHA, Jae Kwang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAME MACHINE, METHOD FOR CONTROLLING THE SAME, SERVER, AND STORAGE MEDIUM

Okada Kazuo

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAFE OF TOUR GUIDER

Son, KI Jeong

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globe clock

Longyun,LI Dai

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double fee-rate electronic electric-meter and method for realizing double fee-rate

Haijun Liu

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiplayer chess apparatus and method of play

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (3)
 2. 1999đến2003  (7)
 3. 2004đến2008  (7)
 4. 2009đến2014  (7)
 5. Sau 2014  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (21)
 2. English  (11)
 3. Chinese  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Goodwin Michael John
 2. Black Gregory Anthony
 3. Yang Hans C
 4. Ajami Amer
 5. Hattori Takatomo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...