skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.195.479  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Holland, Frank S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Holland, Frank S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Michel Armand ; Fouzia El Kadiri Cherkaoui El Moursly

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Peter Koenders ; Gerrit Hendrik Reman ; Abraham Johannes Van Der Zeeuw

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Martin Clifford Kuhn ; Nathaniel Arbiter

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion resistant amorphous metals and methods of forming corrosion resistant amorphous metals

Farmer, Joseph C.; Wong, Frank M.G.; Haslam, Jeffery J.; Yang, Nancy; Lavernia, Enrique J.; Blue, Craig A.; Graeve, Olivia A.; Bayles, Robert; Perepezko, John H.; Kaufman, Larry; Schoenung, Julie; Ajdelsztajn, Leo

Other: 12/571,535

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clad metals

Yoshida Kentarou ; Arizono Daisaku ; Yoshida Syuji ; Kita Hayato ; Takeuchi Kouiti ; Shibuya Masayuki ; Kaminaka Hideya

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLAD METALS

Yoshida, Kentarou ; Arizono, Daisaku ; Yoshida, Syuji ; Kita, Hayato ; Takeuchi, Kouiti ; Shibuya, Masayuki ; Kaminaka, Hideya

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLAD METALS

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLAD METALS

Yoshida Kentarou ; Arizono Daisaku ; Yoshida Syuji ; Kita Hayato ; Takeuchi Kouiti ; Shibuya Masayuki ; Kaminaka Hideya

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of recovering alkali metals

Krumhansl, James L; Rigali, Mark J

Other: 13/096,751

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals polisher

Cao Aimin ; Lei Hongsheng

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upgrading platform using alkali metals

Gordon, John Howard

Other: 13/550,313

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NANOSTRUCTURED METALS

Ying Jackie Y ; Erathodiyil Nandanan ; Gu Hongwei ; Shao Huilin ; Jiang Jiang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NANOSTRUCTURED METALS

Ying, Jackie Y ; Erathodiyil, Nandanan ; Gu, Hongwei ; Shao, Huilin ; Jiang, Jiang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NANOSTRUCTURED METALS

Ying, Jackie Y ; Erathodiyil, Nandanan ; Gu, Hongwei ; Shao, Huilin ; Jiang, Jiang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NANOSTRUCTURED METALS

Ying, Jackie Y ; Erathodiyil, Nandanan ; Gu, Hongwei ; Shao, Huilin ; Jiang, Jiang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upgrading of petroleum oil feedstocks using alkali metals and hydrocarbons

Gordon, John Howard

Other: 12/916,984

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF EXTRACTING METALS, PRECIOUS METALS AND RARE EARTH METALS FROM WASTE

Stumpf, Thomas ; Baumann, Leonhard ; Moller, Roland

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surfactant biocatalyst for remediation of recalcitrant organics and heavy metals

Brigmon, Robin L.

Other: US patent application 11/810,918

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.195.479  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2.182.397)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (94.319)
 2. 1959đến1973  (125.714)
 3. 1974đến1988  (442.435)
 4. 1989đến2004  (535.076)
 5. Sau 2004  (976.582)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.816.827)
 2. Chinese  (318.188)
 3. French  (299.354)
 4. German  (269.129)
 5. Korean  (73.078)
 6. Japanese  (71.808)
 7. Russian  (59.511)
 8. Spanish  (36.545)
 9. Portuguese  (20.640)
 10. Norwegian  (11.180)
 11. Italian  (11.107)
 12. Finnish  (9.377)
 13. Dutch  (6.851)
 14. Polish  (4.999)
 15. Danish  (4.840)
 16. Romanian  (4.083)
 17. Ukrainian  (3.689)
 18. Czech  (2.767)
 19. Turkish  (1.309)
 20. Hungarian  (1.124)
 21. Greek  (316)
 22. Hebrew  (286)
 23. Arabic  (272)
 24. Icelandic  (73)
 25. Lithuanian  (10)
 26. Serbo-Croatian  (4)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wagstaff, Robert Bruce
 2. Wagstaff Robert Bruce
 3. Fenton, Wayne J
 4. Pereira, Antonio Clareti
 5. Valkama, Kari

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...