skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory efficient thread-level speculation

Sundström, Henrik ; Isberg, Anders ; Grahn, Håkan ; Martinsen, Jan Kasper

2016

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for reducing coupling in an object-oriented programming environment

Larsson, Tony

1997

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for reducing coupling between modules in a telecommunications environment

Larsson, Tony

1998

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for reducing coupling in an object-oriented programming environment

Larsson, Tony

1999

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for reducing coupling between modules in a telecommunications environment

Larsson, Tony

1997

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...