skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of digital images for perceptibility thereof

Gustafsson, Harald ; Persson, Patrik ; Persson, Per

2014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proxy server

Persson, Patrik ; Persson, Per

2014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure client-side aggregation of web applications

Persson, Patrik ; Johansson, Björn ; Yuan, Song

2012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory efficient thread-level speculation

Sundström, Henrik ; Isberg, Anders ; Grahn, Håkan ; Martinsen, Jan Kasper

2016

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injecting proxy components using blueprints

Eker, Johan ; Persson, Patrik

2011

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techniques for runtime provisioning executing code using off device services

Persson, Patrik ; Persson, Per

2015-01-07

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...