skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 308  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-colonial to anti-globalization nationalism Pepetela’s Angolanidade

Myambo, Melissa Tandiwe

New global studies, Vol.5(1), pp. 1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-0004 ; DOI: 10.2202/1940-0004.1098

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

BRICs in the global economy under the prism of economic nationalism of IPE

Roukanas, Spyros A; Diamantis, Gabriel V

International journal of economic sciences and applied research : IJESAR, Vol.7(1), pp. 51-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1791-3373

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking the unbreakable union nationalism, disintegration and the Soviet economic collapse

Suesse, Marvin

The economic journal : the journal of the Royal Economic Society, Vol.128(615), pp. 2933-2967 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12564

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bosnian Identity between Nationalism (In)Tolerance and (A)Theism

Jeftić, Alma

FACTA UNIVERSITATIS - Philosophy, Sociology, Psychology and History, 2017, Vol.16(1), pp.37-49

ISSN: 1820-8495 ; E-ISSN: 1820-8509

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Lynchburg Revival' Activists Warn Of Rising 'Christian Nationalism'

Weekend All Things Considered

Toàn văn không sẵn có

6
The difficult relationship between nationalism and built heritage: the case of late nineteenth-century Krakow
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The difficult relationship between nationalism and built heritage: the case of late nineteenth-century Krakow

Kisiel, Piotr

Nationalities Papers, 05/2017, Vol.45(3), pp.410-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2016.1262339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Civicness in Contemporary Russia: : Grassroots Mobilization in Defense of Traditional Family Values

Höjdestrand, Tova

2016, Vol.RebelliousParents:ParentalMovementsinRussiaandCentralandEasternEurope

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

How A Rising Star Of White Nationalism Broke Free From The Movement

Fresh Air

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eli Saslow Traces A 'Straight Line' From White Nationalism To The Synagogue Shooter

Fresh Air

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism price and psycho-social effects : Romania - a case study

Zelinka, Elisabeta

Economics, management and financial markets, Vol.9(4), pp. 429-435

Toàn văn không sẵn có

11
Twenty-five years of A-B-C: Miroslav Hroch's impact on nationalism studies
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-five years of A-B-C: Miroslav Hroch's impact on nationalism studies

Maxwell, Alexander

Nationalities Papers, 11/2010, Vol.38(6), pp.773-776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2010.515975

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment

Bay, Ann-Helen ; Finseraas, Henning ; Pedersen, Axel West

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial Nationalism (1815-1850)

Thomas J. Brown

American Eras, Edition 1, 1997

ISBN: 0-7876-1477-7

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and nationalism in Latin America, c. 1750 - 1950

Goebel, Michael

New global studies, Vol.3(3), pp. 1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-0004 ; DOI: 10.2202/1940-0004.1091

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contradictions of techno-nationalism and techno-globalism a historical perspective

Edgerton, David E. H

New global studies, Vol.1(1), pp. 1-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-0004 ; DOI: 10.2202/1940-0004.1013

Toàn văn không sẵn có

16
Cast in Stone: Monuments, Geography, and Nationalism
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cast in Stone: Monuments, Geography, and Nationalism

Johnson, Nuala

Environment and Planning D: Society and Space, 02/1995, Vol.13(1), pp.51-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7758 ; E-ISSN: 1472-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1068/d130051

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Ethnic Mobilization and Reactive Nationalism: The Case of Moldova
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Mobilization and Reactive Nationalism: The Case of Moldova

Chinn, Jeff ; Roper, Steven D.

Nationalities Papers, 06/1995, Vol.23(2), pp.291-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905999508408378

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic nationalism cartoon, 1933

Toàn văn sẵn có

19
To the Editor: The Myth of Gypsy Nationalism
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

To the Editor: The Myth of Gypsy Nationalism

Cohn, Werner

Nationalities Papers, 1993, Vol.21(2), pp.281-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905999308408296

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Minority Questions in Central and Eastern Europe in the Context of Enlargement

Törnquist-Plewa, Barbara

CFE Working Paper Series ; 12, 2001

Series ISSN: 1403-6754 ; ISSN: 1403-6754 ; ISSN: 1403-6754

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 308  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (56)
 2. 1960đến1972  (13)
 3. 1973đến1999  (41)
 4. 2000đến2009  (77)
 5. Sau 2009  (102)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (3)
 2. Bosnian  (2)
 3. Turkish  (2)
 4. Chinese  (1)
 5. Slavic (Other)  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Adam Matthew Digital
 2. Church Mission Society
 3. University of Birmingham
 4. Church Missionary Society
 5. Hooper, H. D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...