skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aktivitet: Här ska Luleås kreativa hjärnor samlas

Parnes, Peter; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aktivitet: Framtidens vardag: I tiden > ny hemmateknik

Parnes, Peter

2013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aktivitet: Luleås äldsta hus blir hem för kreativitet

Parnes, Peter

2014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aktivitet: Framtidens vardag: I tiden > ny hemmateknik

Parnes, Peter; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aktivitet: Luleås äldsta hus blir hem för kreativitet

Parnes, Peter; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aktivitet: Här ska Luleås kreativa hjärnor samlas

Parnes, Peter

2014

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project: NIMO - Nordic Interaction and Mobility Research Platform

Johansson, Dan ; Andersson, Karl ; Holmgren, Mikael

2011

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project: NIMO - Nordic Interaction and Mobility Research Platform

Johansson, Dan ; Andersson, Karl ; Holmgren, Mikael; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project: Sense Smart City

Åhlund, Christer ; Börjesson, Mikael ; Pettersson, Jan ; Brännström, Robert ; Larsson, Roger ; Johansson, Dan ; Granlund, Daniel ; Andersson, Karl

2010

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project: Sense Smart City

Åhlund, Christer ; Börjesson, Mikael ; Pettersson, Jan ; Brännström, Robert ; Larsson, Roger ; Johansson, Dan ; Granlund, Daniel ; Andersson, Karl; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and Implementation of a Whole-Body Haptic Suit for “Ilinx”, a Multisensory Art Installation

Giordano, M ; Hattwick, I ; Franco, I ; Egloff, D ; Frid, Emma ; Lamontagne, V ; Tez, C ; Salter, C ; Wanderley, M

Proc. of the 12th Int. Conference on Sound and Music Computing (SMC-15), 2015, pp.169-175

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project: SATIN - System för användardriven tjänsteinnovation

Johansson, Jan-Olov ; Lassinantti, Josefin ; Bergvall-Kåreborn, Birgitta ; Parnes, Peter ; Wennberg, Paula ; Broberg, Anders ; Palmquist, Lena ; Lidgren, Aron ; Bengtsson, Johan ; Davoli, Lorenzo ; Kuenen, Stoffel ; Börjesson, Mikael; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, CDT ; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project: SITE - Smart IT för Energibesparing

Gylling, Arne ; Lassinantti, Josefin ; Waara, Åsa ; Parnes, Peter ; Ståhlbröst, Anna

2015

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending Opera - Artist-led Explorations in Operatic Practice through Interactivity and Electronics

Unander-Scharin, Carl

TRITA-CSC-A,, 2015

Series ISSN: 1653-5723 ; ISSN: 1653-5723 ; ISSN: ISSN 1653-5723 ; ISBN: 9789175954011

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project: SITE - Smart IT för Energibesparing

Gylling, Arne ; Lassinantti, Josefin ; Waara, Åsa ; Parnes, Peter ; Ståhlbröst, Anna; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, CDT ; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphone: Distinguishing Human and Machine

Simbelis, Vygandas; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID

CHI 2016

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Model to Module:: A move towards generative choreography

Ölme, Rasmus

TRITA-CSC-A, 2014

Series ISSN: 1653-5723 ; ISSN: 1653-5723 ; ISSN: 1653-5723 ; ISBN: 9789175951553 ; ISBN: 9789175951553

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanizing Technology Through Post-Digital Art

Simbelis, Vygandas Vegas

TRITA-EECS-AVL, 2018

ISBN: 9789177297123

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delete by Haiku: Poetry from Old SMS Messages

Simbelis, Vygandas

2017

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphone: Distinguishing Human and Machine

Simbelis, Vygandas

2016

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2012  (2)
 4. 2013đến2014  (7)
 5. Sau 2014  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. Swedish  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...