skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Common Characteristics of User-Defined and Mid-Air Gestures for Rotating 3D Digital Contents

Chen, Li-Chieh ; Cheng, Kevin Yun-Maw ; Chu, Po Ying ; Sandnes, Frode Eika

DOI: 10.1007/978-3-319-40244-4_2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voices

Parsberg, Cecilia

Studia Rhetorica Upsaliensia, 2017

Series ISSN: 1102-9714 ; ISSN: 1102-9714 ; ISSN: 1102-9714

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?: en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

Parsberg, Cecilia

Dissertations from Academy of Fine Arts at Umeå University, 2016

ISBN: 9789176239773

Toàn văn sẵn có

4
An Investigation of Intersubjectivity: Music Therapy and Hospitalised Infants
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation of Intersubjectivity: Music Therapy and Hospitalised Infants

Toàn văn sẵn có

5
Audio-visual Information for Speech-hand Gestures
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audio-visual Information for Speech-hand Gestures

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. Swedish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Parsberg, Cecilia
  2. Sandnes, Frode Eika
  3. Cheng, Kevin Yun-Maw
  4. Chen, Li-Chieh
  5. Chu, Po Ying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...