skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 174  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

"It's like you have to be nice right?" Students' positively phrased comments in a native and non-native online peer response exchange and their role in creating a working relationship

Bergman, Rebecca

2014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

"It's like you have to be nice right?" Students' positively phrased comments in a native and non-native online peer response exchange and their role in creating a working relationship

Bergman, Becky

2014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cool new Asia : experiencing East Asian popular culture

Wilson, Scott

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Cool” Asia in a local context : East Asian popular culture in a New Zealand classroom

Kolesova, Elena

Toàn văn không sẵn có

5
The Monitored Audience: Control of Personal Information in the Digital Era
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Monitored Audience: Control of Personal Information in the Digital Era

Toàn văn sẵn có

6
Intercultural inquiry in a trans-national context: Exploring the legacy of the 1948 American-Australian Scientific Expedition to Arnhem Land
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural inquiry in a trans-national context: Exploring the legacy of the 1948 American-Australian Scientific Expedition to Arnhem Land

Toàn văn sẵn có

7
Creative Misreadings of Christianity in Modern Japanese Literature and Popular Culture.
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative Misreadings of Christianity in Modern Japanese Literature and Popular Culture.

Toàn văn sẵn có

8
Film as Philosophy: Understanding Cinematic Thinking
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Film as Philosophy: Understanding Cinematic Thinking

Toàn văn sẵn có

9
Performing Indigenous Sovereignty: Aboriginal Australian commercial performances 1800-1949
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing Indigenous Sovereignty: Aboriginal Australian commercial performances 1800-1949

Toàn văn sẵn có

10
China's Tibetan Buddhist Margins: Identity, Culture and Development
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Tibetan Buddhist Margins: Identity, Culture and Development

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kunnen sport en cultuur elkaar versterken?

Slender, Hans ; Zijl, Mieke

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music in the hospital

Pyykönen, Krista

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russisk fortid og framtid

Mjør, Kåre Johan

2012

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

A micro-study of Greek female immigrants to New Zealand in the 60s

Tsoulis, Athina

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Give Voice - At Hand

Willim, Robert

2017

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Take a closer look at costume : Documentation makes clothes talk.

Rasmussen, Pernilla ; Hammar, Britta

2013

Toàn văn sẵn có

17
Jack Lindsay: critic, writer, socialist
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jack Lindsay: critic, writer, socialist

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tillämpad kulturteori: Lärarhandledning

Gunnarsson Payne, Jenny ; Öhlander, Magnus; Historiska studier, Institutionen för historia och samtidsstudier, Etnologi ; Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Etnologi

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

2011 års installationstal: Installationstal vid Södertörns högskolas akademiska högtid 18 november 2011

Fornäs, Johan; Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Medie- och kommunikationsvetenskap

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skitåret 1917

Steinrud, Marie

2017

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 174  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1990  (10)
  2. 1990đến1996  (8)
  3. 1997đến2004  (50)
  4. 2005đến2011  (56)
  5. Sau 2011  (44)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...