skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.696  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting the rights of people with autism in the fields of education and employment International, European and National perspectives

Della Fina, Valentina ; Cera, Rachele

ISBN: 9783319137919 ; DOI: 10.1007/978-3-319-13791-9

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seksuele delinquentie en seksueel strafrecht

Vermeulen, Gert

PANOPTICON, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0771-1409

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele delinquentie

Vermeulen, Gert

PANOPTICON, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0771-1409

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Fall 2017

Seaall

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Special Election Edition 2018

Seaall

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Winter 2018

Seaall

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Spring 2018

Seaall

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Summer 2014

Seaall

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Summer 2015

Seaall

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Fall 2013

Seaall

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Summer 2016

Seaall

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Fall 2014

Seaall

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Fall 2015

Seaall

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Winter 2012

Seaall

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Fall 2016

Seaall

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Winter 2013

Seaall

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Winter 2014

Seaall

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Special Election Edition 2012-2013

Seaall

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Winter 2015

Seaall

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeastern Law Librarian Winter 2016

Seaall

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.696  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (156)
 2. 1958đến1977  (30)
 3. 1978đến1990  (66)
 4. 1991đến2004  (187)
 5. Sau 2004  (1.200)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (762)
 2. Swedish  (345)
 3. French  (258)
 4. Spanish  (11)
 5. Danish  (6)
 6. Norwegian  (6)
 7. Portuguese  (6)
 8. German  (5)
 9. Finnish  (5)
 10. Icelandic  (5)
 11. Italian  (3)
 12. Hungarian  (2)
 13. Dutch  (2)
 14. Faroese  (1)
 15. Greenlandic  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Seaall
 2. Lundell, Bengt
 3. Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat
 4. Persson, Vilhelm
 5. Edvardsson, Bo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...