skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.327  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chatbots as a new user interface for providing health information to young people ; Chatbots as a new user interface for providing health information to young people

Skjuve, Marita ; Brandtzæg, Petter Bae

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chatbots as a new user interface for providing health information to young people

Skjuve, Marita ; Brandtzæg, Petter Bae

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphic User Interfaces for the calculation of nanoparticle molecular weight

MacKenzie, Lewis

DOI: 10.5518/173 ; Related DOI: https://doi.org/10.1101/114744

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakram02/Pifloor: Updated User Interface

Ahmed Hamdy (@shakam02)

DOI: 10.5281/ZENODO.1476834 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1462384

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakram02/Pifloor: Updated User Interface

Ahmed Hamdy (@shakam02)

DOI: 10.5281/ZENODO.1462384 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1462385 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1476834

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: ambient media as metaphor for creating new experiences and user interfaces

Lugmayr, Artur ; Stockleben, Björn ; Risse, Thomas ; Asensio, Estefanía ; Stojmenova, Emilija; Stojmenova, Emilija (pacrepositoryorg)

Multimedia Tools and Applications, Vol.71(1), p.1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpkit: Corpkit User Interface

McDonald, D.

DOI: 10.5281/zenodo.28360 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.593239

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpkit: Corpkit User Interface

Daniel ; The Gitter Badger

DOI: 10.5281/zenodo.28361 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.593239

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code Repository That Supports The Research Presented In The Paper "Taking Advantage Of The Software Product Line Paradigm To Generate Customized User Interfaces For Decision-Making Processes: A Case Study On University Employability"

Andrea Vázquez-Ingelmo

DOI: 10.5281/ZENODO.1477908 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1477907

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

FullSWOF_UI: Full Shallow-Water equations for Overland Flow - User Interface

Robillard , Simon ; Darboux , Frédéric ; James , François ; Lucas , Carine ; Laguerre , Christian ; Cordier , Stéphane

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

FullSWOF_UI: Equations de Saint-Venant complètes pour le ruissellement - Interface utilisateur
FullSWOF_UI: Full Shallow-Water equations for Overland Flow - User Interface

Robillard , Simon ; Darboux , Frédéric ; James , François ; Lucas , Carine ; Laguerre , Christian ; Cordier , Stéphane

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

FullSWOF_UI: Full Shallow-Water equations for Overland Flow - User Interface

Robillard , Simon ; Darboux , Frédéric ; James , François ; Lucas , Carine ; Laguerre , Christian ; Cordier , Stéphane

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Johnkendrick/Pdielec: Pdielec - A Graphical User Interface

John Kendrick ; ADBurnett ; Authorea-Committer

DOI: 10.5281/zenodo.1209126 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.594427

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assisi-Arena-Ui: Bee-Arena User Interface For The Assisibf Project.

Kokot, Mirko ; Miklić, Damjan ; Polić, Marsela

DOI: 10.5281/ZENODO.1323952 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1323953

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assisi-Arena-Ui: Bee-Arena User Interface For The Assisibf Project.

Kokot, Mirko ; Miklić, Damjan ; Polić, Marsela

DOI: 10.5281/ZENODO.1323953 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1323952

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spdynmodocpu: Spdynmod Opencpu Graphical User Interface

Martinez-Lopez Javier ; Arevalo Juan

DOI: 10.5281/zenodo.51881

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramdog: A Graphical User Interface Program To Interactively Analyze 2D Diffraction Images.

Eric Dill; Martin, James D.

DOI: 10.5281/ZENODO.12268 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.592718

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramdog: A Graphical User Interface Program To Interactively Analyze 2D Diffraction Images.

Eric Dill; Martin, James D.

DOI: 10.5281/zenodo.592718 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.12268 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.16438

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code Repository That Supports The Research Presented In The Paper "Taking Advantage Of The Software Product Line Paradigm To Generate Customized User Interfaces For Decision-Making Processes: A Case Study On University Employability"

Andrea Vázquez-Ingelmo

DOI: 10.5281/ZENODO.1477907 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1477908 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1478134

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code Repository That Supports The Research Presented In The Paper "Taking Advantage Of The Software Product Line Paradigm To Generate Customized User Interfaces For Decision-Making Processes: A Case Study On University Employability"

Andrea Vázquez-Ingelmo

DOI: 10.5281/ZENODO.1478134 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1477907

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.327  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.554)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (7)
 2. 1988đến1998  (11)
 3. 1999đến2005  (42)
 4. 2006đến2013  (94)
 5. Sau 2013  (4.152)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (866)
 2. Persian  (1)
 3. Dutch  (1)
 4. French  (1)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Massimiliano Assante
 2. Giancarlo Panichi
 3. Costantino Perciante
 4. Francesco Mangiacrapa
 5. Panagiota Koltsida

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...