skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traces: Beside Care Home Version

kylemontague

DOI: 10.5281/zenodo.47401

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

AICM 703: Research Methods

Bebe , Bockline Omedo

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Centered Design for Humanities Collections within a Digital Library

Phillips, Mark Edward ; Murray, Kathleen R.; Library And Information Technology Association

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...