skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 426  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-colonial to anti-globalization nationalism Pepetela’s Angolanidade

Myambo, Melissa Tandiwe

New global studies, Vol.5(1), pp. 1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-0004 ; DOI: 10.2202/1940-0004.1098

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

BRICs in the global economy under the prism of economic nationalism of IPE

Roukanas, Spyros A; Diamantis, Gabriel V

International journal of economic sciences and applied research : IJESAR, Vol.7(1), pp. 51-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1791-3373

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking the unbreakable union nationalism, disintegration and the Soviet economic collapse

Suesse, Marvin

The economic journal : the journal of the Royal Economic Society, Vol.128(615), pp. 2933-2967 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12564

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bosnian Identity between Nationalism (In)Tolerance and (A)Theism

Jeftić, Alma

FACTA UNIVERSITATIS - Philosophy, Sociology, Psychology and History, 2017, Vol.16(1), pp.37-49

ISSN: 1820-8495 ; E-ISSN: 1820-8509

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Lynchburg Revival' Activists Warn Of Rising 'Christian Nationalism'

Weekend All Things Considered

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Civicness in Contemporary Russia: : Grassroots Mobilization in Defense of Traditional Family Values

Höjdestrand, Tova

2016, Vol.RebelliousParents:ParentalMovementsinRussiaandCentralandEasternEurope

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

How A Rising Star Of White Nationalism Broke Free From The Movement

Fresh Air

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Patriotism Distinct from Nationalism? The Meaning of “Patriotism” in China in the 2000s.

Gustafsson, Karl

Working Papers in Contemporary Asian Studies, 2014(42)

Series ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISBN: 9789198090024

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eli Saslow Traces A 'Straight Line' From White Nationalism To The Synagogue Shooter

Fresh Air

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism price and psycho-social effects : Romania - a case study

Zelinka, Elisabeta

Economics, management and financial markets, Vol.9(4), pp. 429-435

Toàn văn không sẵn có

11
Australian/American relations in the era of the new nationalism
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian/American relations in the era of the new nationalism

Toàn văn sẵn có

12
Greek War Stories: Trans-nationalism, war trauma and migration
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greek War Stories: Trans-nationalism, war trauma and migration

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment

Bay, Ann-Helen ; Finseraas, Henning ; Pedersen, Axel West

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Metrology, Nationalism and Development in India, 1833–1956

Past and Present, 2018, Vol. 239(1), pp.285-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2746 ; E-ISSN: 1477-464X ; DOI: 10.1093/pastj/gty013

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial Nationalism (1815-1850)

Thomas J. Brown

American Eras, Edition 1, 1997

ISBN: 0-7876-1477-7

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and nationalism in Latin America, c. 1750 - 1950

Goebel, Michael

New global studies, Vol.3(3), pp. 1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-0004 ; DOI: 10.2202/1940-0004.1091

Toàn văn không sẵn có

17
The International History of Cosmopolitanism and Nationalism, 1814-1822
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International History of Cosmopolitanism and Nationalism, 1814-1822

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contradictions of techno-nationalism and techno-globalism a historical perspective

Edgerton, David E. H

New global studies, Vol.1(1), pp. 1-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-0004 ; DOI: 10.2202/1940-0004.1013

Toàn văn không sẵn có

19
Cast in Stone: Monuments, Geography, and Nationalism
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cast in Stone: Monuments, Geography, and Nationalism

Johnson, Nuala

Environment and Planning D: Society and Space, 02/1995, Vol.13(1), pp.51-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7758 ; E-ISSN: 1472-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1068/d130051

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Ethnic Mobilization and Reactive Nationalism: The Case of Moldova (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Mobilization and Reactive Nationalism: The Case of Moldova (Book review)

Chinn, Jeff ; Roper, Steven D.

Nationalities Papers, 06/1995, Vol.23(2), pp.291-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905999508408378

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 426  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (58)
 2. 1961đến1975  (18)
 3. 1976đến1996  (41)
 4. 1997đến2007  (158)
 5. Sau 2007  (130)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Adam Matthew Digital
 2. Church Mission Society
 3. University of Birmingham
 4. Church Missionary Society
 5. Hooper, H. D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...