skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 640  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detoxification of heavy metals

Sherameti , Irena. ; Varma , A.

ISBN: 9783642214080 ; ISBN: 3642214088 ; ISBN: 364221407X ; ISBN: 9783642214073

Toàn văn sẵn có

2
Biological Metals in Neurodegeneration
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological Metals in Neurodegeneration

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rush for Greenlandic Metals

Vikström, Hanna

2017

DOI: 10.15763/JOU.TS.2017.5.2.01

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rush for Greenlandic Metals

Vikström, Hanna; KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria

DOI: 10.15763/JOU.TS.2017.5.2.01

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The price volatility of precious metals in times of economic and geopolitical crisis

Mionel, Viorel; Mionel, Oana ; Moraru, Alexandra

Academic journal of economic studies, Vol.3(3), pp. 87-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2457-5836

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of gold, bond, currency, metals and oil markets on the USA stock market

Partalidou, Xanthi; Kiohos, Apostolos ; Giannarakis, Grigoris ; Sariannidis, Nikolaos

International Journal of Energy Economics and Policy : IJEEP, Vol.6(1), pp. 76-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-4553

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXTRUDED METALS (NEW ZEALAND) LIMITED (in liquidation)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECTRUM ARCHITECTURAL METALS LIMITED (in receivership)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECTRUM ARCHITECTURAL METALS LIMITED (in receivership)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

PALMERSTON NORTH SCRAP METALS LIMITED (in liquidation)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXTRUDED METALS (NEW ZEALAND) LIMITED (in liquidation)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORTH ISLAND METALS LIMITED (in liquidation)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell biology of metals and nutrients

Hell , Rüdiger. ; Mendel , Ralf-Rainer

ISBN: 9783642106125 ; ISBN: 3642106129

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing potentials for mobile/smartphone reuse/remanufacture and recycling in Germany for a closed loop of secondary precious and critical metals

Gurita, Nicoleta; Fröhling, Magnus ; Bongaerts, Jan C

Journal of remanufacturing, Vol.8(1), pp. 1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-4690 ; DOI: 10.1007/s13243-018-0042-1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Present and potential future recycling of critical metals in WEEE

Bakas, Ioannis ; Fischer, Christian ; Harding, Adrian ; Haselsteiner, Sabine ; Mckinnon, David ; Kosmol, Jan ; Milios, Leonidas ; Plepys, Andrius ; Tojo, Naoko ; Wilts, Henning ; Wittmer, Dominic

2014

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

EAM potential for magnetic bcc metals with cubic spline interpolation

Mark R. Gilbert; OpenKIM

DOI: 10.25950/9776664F

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

KAPITI SCRAP METALS LIMITED and SKIP E BINS LIMITED (both in liquidation)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additive Models Reveal Sources of Metals and Organic Pollutants in Norwegian Marine Sediments

Everaert, Gert ; Ruus, Anders ; Hjermann, Dag Øystein ; Borgå, Katrine ; Green, Norman Whitaker ; Boitsov, Stepan ; Jensen, Henning ; Poste, Amanda

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECTRUM ARCHITECTURAL METALS LIMITED (in receivership and in liquidation)

Toàn văn sẵn có

20
A Novel Approach to Grain Refinement of Cast Metals
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Approach to Grain Refinement of Cast Metals

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 640  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (16)
 2. 1980đến1998  (14)
 3. 1999đến2005  (115)
 4. 2006đến2013  (184)
 5. Sau 2013  (182)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (152)
 2. French  (4)
 3. Japanese  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Openkim
 2. Ryan S. Elliott
 3. Anonymous
 4. Yang, Lu
 5. Willie, Scott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...