skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 272.423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tin tức xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

City News -- Urban Gardner: This Event Is for the Spartans

Gardner, Ralph

Wall Street Journal, Jan 23, 2013, p.A.18

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reminder of Why Rules Blur.(Sports Desk)(ANALYSIS)

Thamel, Pete

The New York Times, March 10, 2011, p.B15(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARENA --- Sports: The Agony of Being a Sports Fan

Gay, Jason

Wall Street Journal, Nov 8, 2013, p.D.10

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pitino sticking around.(SPORTS)

USA Today, Oct 31, 2012, p.06C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

NCAA overhauls enforcement rules.(SPORTS)

Nicole Auerbach And Dan Wolken, Usa Today Sports,

USA Today, Oct 31, 2012, p.06C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

NCAA Tournament.(SPORTS)

George Schroeder, Gerry Ahern, Eric Prisbell, David Leon Moore

USA Today, March 20, 2015, p.07C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suit challenges scholarship rules.(SPORTS)

Compiled By John Tkach From Staff, Wire Reports

USA Today, July 26, 2012, p.03C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jaguar F-Type will move your body and soul.(MONEY)

Chris Woodyard, USA Today

USA Today, July 17, 2015, p.06B

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoosiers and who else?(SPORTS)

Eric Prisbell, @ericprisbell, Usa Today Sports

USA Today, Feb 25, 2013, p.02C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tressel, Ohio State hit by NCAA.(SPORTS)

Steve Wieberg, Usa Today

USA Today, Dec 21, 2011, p.01C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

2016 MX-5 Miata: Simple and sweet.(MONEY)

Chris Woodyard, USA Today

USA Today, August 14, 2015, p.04B

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scrutiny puts leagues in bind.(SPORTS)

Brent Schrotenboer, @Schrotenboer, USA Today Sports

USA Today, Oct 16, 2015, p.02C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keselowski strikes mature chord.(SPORTS)

Nate Ryan, Usa Today Sports

USA Today, Oct 3, 2012, p.09C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Union looks for leverage.(SPORTS)

Jarrett Bell, USA Today Sports

USA Today, May 21, 2014, p.03C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

One blow after another for sprinter.(SPORTS)

Martin Rogers, @Mrogersusat, USA Today Sports

USA Today, Oct 5, 2015, p.10C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

McLaren supercar aims for fast lane.(MONEY)(McLaren MP4-12C)(Product/service evaluation)

Woodyard, Chris

USA Today, March 21, 2012, p.03B

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sponsor gives Gibbs good news.(SPORTS)

Nate Ryan, @nateryan, Usa Today Sports

USA Today, Nov 6, 2012, p.10C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

NCAA Tournament.(SPORTS)(college basketball)

Schroeder, George ; Ahern, Gerry ; Prisbell, Eric ; Moore, David Leon

USA Today, March 20, 2015, p.07C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEC leader: Compliance crucial.(SPORTS)(Southeastern Conference goals by Greg Sankey )

Wolken, Dan

USA Today, July 14, 2015, p.06C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidents talk the talk, but then.(SPORTS)

Christine Brennan

USA Today, Dec 29, 2011, p.03C

ISSN: 0734-7456

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 272.423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (110)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (11.527)
 2. 1988đến1995  (32.484)
 3. 1996đến2003  (18.989)
 4. 2004đến2012  (91.748)
 5. Sau 2012  (117.675)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (251.369)
 2. French  (1.121)
 3. Spanish  (67)
 4. German  (56)
 5. Arabic  (4)
 6. Maori  (2)
 7. Italian  (1)
 8. Dutch  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Press, The Associated
 2. Anonymous
 3. Klein, Jeff Z.
 4. Futterman, Matthew
 5. Zinser, Lynn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...