skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tin tức xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sept. 7, 2009. AMA takes health reform message on the road.(Government)(american medical association )

Silva, Chris

American Medical News, Sept 7, 2009, p.1

ISSN: 0001-1843

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sept. 7, 2009. AMA takes health reform message on the road.(Government)(american medical association )

Silva, Chris

American Medical News, Sept 7, 2009, p.1

ISSN: 0001-1843

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the Mayo Clinic a model or a mirage? jury is still out: duplication wouldn't be easy, critics say.(Barack Obama)

Macgillis, Alec ; Stein, Rob

The Washington Post, Sept 20, 2009, Vol.0(0), p.A01

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

April 27, 2009. AMA letter backs Obama's broad principles for health system reform.(Government)(american medical association)

Silva, Chris

American Medical News, April 27, 2009, p.1

ISSN: 0001-1843

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

April 27, 2009. AMA letter backs Obama's broad principles for health system reform.(Government)(american medical association)

Silva, Chris

American Medical News, April 27, 2009, p.1

ISSN: 0001-1843

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

For this health system, less is more: program that guarantees doing things right the first time, for flat fee, pays off.(Geisinger Health System)

Connolly, Ceci

The Washington Post, March 31, 2009, Vol.0(0), p.A01

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feb. 2, 2004. Health insurance access is back on America's agenda.(Government)

Finkelstein, Joel B.

American Medical News, Feb 2, 2004, Vol.47(5), p.1

ISSN: 0001-1843

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feb. 2, 2004. Health insurance access is back on America's agenda.(Government)

Finkelstein, Joel B.

American Medical News, Feb 2, 2004, Vol.47(5), p.1

ISSN: 0001-1843

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Silva, Chris
  2. Finkelstein, Joel B.
  3. Connolly, Ceci
  4. Macgillis, Alec
  5. Stein, Rob

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...