skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topological metals and semi-metals from band representations

Bradlyn, Barry

DOI: 10.14288/1.0370977

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gritos Dos Metals

Boura, Jericho ; Gilbert, Orphelio ; Marne, Serge ; Sarraute, Abel ; de Campos, Soriso; Ilé Axè (Corporate Author)

Brésil: Calyps'o Samba - Ile Axè

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals / Zarb

Cueco, Pablo ; Pozzi, Mirtha

Mirtha Pozzi, Pablo Cueco: Percussions du Monde

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topological semi-metals in Wilson Hamiltonians

Cano, Jennifer

DOI: 10.14288/1.0370978

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nematodes, earthworms and heavy metals

Gregor Yeates

DOI: 10.4225/55/59F2AA7E57C16

Toàn văn sẵn có

6
Hard Asphalt and Heavy Metals: An Environmental History of the Urban Crisis
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hard Asphalt and Heavy Metals: An Environmental History of the Urban Crisis

Niepytalska, Marta ; Hahn, Alec ; Szczesny, Bartosz (Musik) ; Gioielli, Robert

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: Kenton County Precious Metals Ordinance.(Video file)

Local Broadcast Video Content

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals in ToxCast: Relevance to Food Safety

0000-0002-0055-2249 ; Keith Houck

DOI: 10.23645/epacomptox.5084224.v1 ; Related DOI: 10.23645/epacomptox.5084224

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: Concerns Over Toxic Metals In Food Rise.(Video file)

Local Broadcast Video Content

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals in ToxCast: Relevance to Food Safety

0000-0002-0055-2249 ; Keith Houck

DOI: 10.23645/epacomptox.5084224

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinuous flow in Al foil delamination from The cutting of metals via plastic buckling

Anirudh Udupa ; Koushik Viswanathan ; Yeung Ho† ; Srinivasan Chandrasekar

DOI: 10.6084/m9.figshare.5028167

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinuous flow in Al foil delamination from The cutting of metals via plastic buckling

Anirudh Udupa ; Koushik Viswanathan ; Yeung Ho† ; Srinivasan Chandrasekar

DOI: 10.6084/m9.figshare.5028167.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5028167

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain Dynamics during sinuous flow from The cutting of metals via plastic buckling

Anirudh Udupa ; Koushik Viswanathan ; Yeung Ho† ; Srinivasan Chandrasekar

DOI: 10.6084/m9.figshare.5028164

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain Dynamics during sinuous flow from The cutting of metals via plastic buckling

Anirudh Udupa ; Koushik Viswanathan ; Yeung Ho† ; Srinivasan Chandrasekar

DOI: 10.6084/m9.figshare.5028164.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5028164

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hard Asphalt and Heavy Metals: An Environmental History of the Urban Crisis

Gioielli, Robert; Szczesny, Bartosz (Musik)

DOI: 10.5446/4472

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icahn launches offer for Commercial Metals.(Audio file)(Podcast)

Business Top Stories from The Associated Press (AP), Nov 28, 2011

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals Trade.(Video file)

Alan Knuckman/Jill Malandrino

OptionsTV

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stellar Conversations: Metals in stars

Heiser, Arnold M. ; Alvey, Rocky ; Dwyer, Nancy ; Arthur J. Dyer Observatory

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Mint testing new metals to make coins cheaper.(Audio file)(Podcast)

Business Top Stories from The Associated Press (AP), Dec 20, 2012

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icahn goes to Commercial Metals holders with bid.(Audio file)(Podcast)

Business Top Stories from The Associated Press (AP), Dec 6, 2011

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (134)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (8)
 2. 1990đến2000  (42)
 3. 2001đến2005  (281)
 4. 2006đến2011  (525)
 5. Sau 2011  (480)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.317)
 2. German  (2)
 3. Catalan  (1)
 4. Kalmyk  (1)
 5. Dutch  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gregg Greenberg
 2. Kxas - Tv
 3. Alix Steel
 4. Yeung Ho†
 5. Anirudh Udupa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...