skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

SDO/AIA CorPITA detection for 15 Feb 2011

David Pérez-Suárez ; Rebecca Feeney-Barry ; David Long ; Peter Gallagher ; Peter Gallagher ; Shaun Bloomfield

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.94139

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Parker instability in disk galaxies - movies

Luiz Felippe S. Rodrigues ; Graeme Sarson ; Anvar Shukurov ; Paul Bushby ; Andrew Fletcher

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1464999.V1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

smoother journey to the galactic centre

Almog Yalinewich

DOI: 10.6084/m9.figshare.6072296.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6072296

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

journey to the galactic centre

Almog Yalinewich

DOI: 10.6084/m9.figshare.6019685.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6019685

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

journey to the galactic centre

Almog Yalinewich

DOI: 10.6084/m9.figshare.6019685

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lagrangian Transfer | Kavli Summer Program in Astrophysics

Josh Borrow ; Anglés-Alcázar, Daniel ; Romeel Dave

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6890906.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6890906

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lagrangian Transfer | Kavli Summer Program in Astrophysics

Josh Borrow ; Anglés-Alcázar, Daniel ; Romeel Dave

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6890906

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Parker instability in disk galaxies - movies

Luiz Felippe S. Rodrigues ; Graeme Sarson ; Anvar Shukurov ; Paul Bushby ; Andrew Fletcher

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1464999

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lagrangian Statistics of 3D MHD Convection

Jane Pratt

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3427895.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3427895

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lagrangian Statistics of 3D MHD Convection

Jane Pratt

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3427895

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

2D Solar Wind Propagation for HELIO

Paul Higgins ; David Pérez-Suárez ; Caitriona Jackman ; Peter Gallagher ; Peter Gallagher

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.97514.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.97514

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher exposure journey to the galactic centre

Almog Yalinewich

DOI: 10.6084/m9.figshare.6019826.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6019826

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher exposure journey to the galactic centre

Almog Yalinewich

DOI: 10.6084/m9.figshare.6019826

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Энергетические процессы в квазарах.pdf

Владимир Мартынов

DOI: 10.6084/m9.figshare.5155399.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5155399

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Энергетические процессы в квазарах.pdf

Владимир Мартынов

DOI: 10.6084/m9.figshare.5155399

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blazars in the LOFAR Two-Metre Sky Survey First Data Release

Sean Mooney

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7374146.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7374146

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blazars in the LOFAR Two-Metre Sky Survey First Data Release

Sean Mooney

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7374146

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astronomy for Development - A Case Study from Birr, Ireland

Peter Gallagher

DOI: 10.6084/m9.figshare.5447098

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astronomy for Development - A Case Study from Birr, Ireland

Peter Gallagher

DOI: 10.6084/m9.figshare.5447098.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5447098

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

smoother journey to the galactic centre

Almog Yalinewich

DOI: 10.6084/m9.figshare.6072296

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 145  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2011  (2)
 3. 2012đến2013  (23)
 4. 2014đến2016  (53)
 5. Sau 2016  (65)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Robert Crain
 2. Riccardo Catena
 3. Paul Higgins
 4. Chris Kouvaris
 5. Jane Pratt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...