skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 255  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Green-On-Blue' Attacks Challenge Afghan Security.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, August 23, 2012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Green-On-Blue' Attacks Challenge Afghan Security.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, August 23, 2012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

What's The Truth About The War In Afghanistan?(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Feb 9, 2012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

What's The Truth About The War In Afghanistan?(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Feb 9, 2012

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Killings Complicate U.S. Strategy In Afghanistan.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 13, 2012

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Killings Complicate U.S. Strategy In Afghanistan.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 13, 2012

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFGHANISTAN FUTURE UNCERTAIN AS US DRAWDOWN LOOMS.(14:00-15:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Sept 1, 2011

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFGHANISTAN FUTURE UNCERTAIN AS US DRAWDOWN LOOMS.(14:00-15:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Sept 1, 2011

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan: When Should Longest U.S. War End?(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, Nov 1, 2012

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tora Bora, The Turning Point in 'The Longest War'.(14:00-15:00 PM)(Interview)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 13, 2011

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tora Bora, The Turning Point in 'The Longest War'.(14:00-15:00 PM)(Interview)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 13, 2011

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

AS DRONES EVOLVE, MORE COUNTRIES WANT THEIR OWN.(14:00-15:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Sept 26, 2011

Toàn văn sẵn có

13
Inside NPS, January 2011 [video]
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside NPS, January 2011 [video]

Naval Postgraduate School (U.S.)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

How The Fall Troop Surge Changed Afghanistan.(14:00-15:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, April 14, 2011

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

On The Ground With Troops In Afghanistan.( )(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, June 14, 2012

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

How The Fall Troop Surge Changed Afghanistan.(14:00-15:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, April 14, 2011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grading The Military's Mental Health Screenings.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 20, 2012

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grading The Military's Mental Health Screenings.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 20, 2012

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Final Patrol Of The Devil's Playground.(14:00-15:00 PM)(Afghanistan Conflict, 2001-)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Nov 11, 2010

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

What The Khost Bombing Says About The CIA.(14:00-15:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 16, 2010

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 255  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (48)
 2. 2002đến2005  (21)
 3. 2006đến2008  (26)
 4. 2009đến2012  (148)
 5. Sau 2012  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Business  (1)
 2. Fresh Air  (7)
 3. Talk of the Nation  (229)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (249)
 2. qno  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kussmaul, Friedrich
 2. Snoy, Peter
 3. Hubalek, Franz
 4. Naval Postgraduate School

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...