skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ever-Growing Past Confounds History Teachers.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, July 30, 2012

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ever-Growing Past Confounds History Teachers.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, July 30, 2012

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paralegalday, trends, IvarTimmer171102.pptx

I. Timmer

DOI: 10.21943/auas.5568040.v1 ; Related DOI: 10.21943/auas.5568040

Truy cập trực tuyến

4
Module 1: Why Use Python
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Module 1: Why Use Python

Mastrodomenico, Robert

E-ISBN: 9781526475299 ; E-ISBN: 1526475294 ; DOI: 10.4135/9781526475299

Truy cập trực tuyến

5
Earl Babbie Defines Determinism & Agency
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earl Babbie Defines Determinism & Agency

E-ISBN: 9781473999695 ; E-ISBN: 1473999693 ; DOI: 10.4135/9781473999695

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nyhetsmorgen NRK P2 : om utlendinger i fengsel

Kristoffersen, Ragnar

Truy cập trực tuyến

7
What is Quantitative Text Analysis?
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is Quantitative Text Analysis?

Slapin, Jonathan

E-ISBN: 9781526476456 ; E-ISBN: 1526476452 ; DOI: 10.4135/9781526476456

Truy cập trực tuyến

8
Text Analysis
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text Analysis

E-ISBN: 9781473976269 ; E-ISBN: 147397626X ; DOI: 10.4135/9781473976269

Truy cập trực tuyến

9
Earl Babbie Defines Recursiveness
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earl Babbie Defines Recursiveness

E-ISBN: 9781473999701 ; E-ISBN: 1473999707 ; DOI: 10.4135/9781473999701

Truy cập trực tuyến

10
Social Causation & Mental Illness
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Causation & Mental Illness

E-ISBN: 9781473940178 ; E-ISBN: 1473940176 ; DOI: 10.4135/9781473940178

Truy cập trực tuyến

11
A. Javier Trevino Defines Social Facts
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

A. Javier Trevino Defines Social Facts

E-ISBN: 9781473999473 ; E-ISBN: 1473999472 ; DOI: 10.4135/9781473999473

Truy cập trực tuyến

12
Discovering Sociology: An Introduction
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Sociology: An Introduction

E-ISBN: 9781506383651 ; E-ISBN: 1506383653 ; DOI: 10.4135/9781506383651

Truy cập trực tuyến

13
Big Data
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Data

E-ISBN: 9781473941960 ; E-ISBN: 1473941962 ; DOI: 10.4135/9781473941960

Truy cập trực tuyến

14
Roy Baumeister Discusses Free Will
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roy Baumeister Discusses Free Will

E-ISBN: 9781473956964 ; E-ISBN: 147395696X ; DOI: 10.4135/9781473956964

Truy cập trực tuyến

15
A Cautionary Note on the Use of the Vale and Maurelli Method to Generate Multivariate, Nonnormal Data for Simulation Purposes
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cautionary Note on the Use of the Vale and Maurelli Method to Generate Multivariate, Nonnormal Data for Simulation Purposes

E-ISBN: 9781473978638 ; E-ISBN: 1473978637 ; DOI: 10.4135/9781473978638

Truy cập trực tuyến

16
Sharlene Hesse-Biber Discusses Feminist Research and Mixed Methods
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharlene Hesse-Biber Discusses Feminist Research and Mixed Methods

Hesse-Biber, Sharlene

E-ISBN: 9781473964396 ; E-ISBN: 1473964393 ; DOI: 10.4135/9781473964396

Truy cập trực tuyến

17
Leda Cosmides Discusses Evolutionary Psychology
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leda Cosmides Discusses Evolutionary Psychology

E-ISBN: 9781473956094 ; E-ISBN: 1473956099 ; DOI: 10.4135/9781473956094

Truy cập trực tuyến

18
Cees Hamelink Discusses Global Communication
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cees Hamelink Discusses Global Communication

E-ISBN: 9781473929296 ; E-ISBN: 1473929296 ; DOI: 10.4135/9781473929296

Truy cập trực tuyến

19
Student Perspectives: Juvenile Sentencing
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Perspectives: Juvenile Sentencing

E-ISBN: 9781506373256 ; E-ISBN: 1506373259 ; DOI: 10.4135/9781506373256

Truy cập trực tuyến

20
An Interview with Terrie Moffitt
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interview with Terrie Moffitt

E-ISBN: 9781526405074 ; E-ISBN: 1526405075 ; DOI: 10.4135/9781526405074

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (3)
 3. 2013đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (7)
 5. Sau 2016  (75)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (86)
 2. Norwegian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Benoit, Ken
 2. Barari, Soubhik
 3. Schwabish, Jon
 4. Yasseri, Taha
 5. Smith, Aaron

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...