skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.670  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

E-ISBN: 9781473955714 ; E-ISBN: 1473955718 ; DOI: 10.4135/9781473955714

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Nature of American Diplomacy.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, Jan 24, 2013

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Nature of American Diplomacy.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, Jan 24, 2013

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cherry Blossoms As Botanical Diplomacy.(Broadcast transcript)(Audio file)

Tell Me More, March 26, 2012

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Eastern Congo, Complex Conflicts And High-Stakes Diplomacy.(Audio file)(Broadcast transcript)

All Things Considered, Feb 6, 2014

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panda Diplomacy: Michelle Obama Concludes Visit To China.(Audio file)(Broadcast transcript)

Morning Edition, March 27, 2014

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Op-Ed: With Iran, Give Diplomacy A Chance.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 16, 2012

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Op-Ed: With Iran, Give Diplomacy A Chance.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, Jan 16, 2012

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parsing The Potential For Diplomacy In Iran.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 15, 2012

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twitter Diplomacy: State Department 2.0.(use of social media)(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, Feb 21, 2012

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parsing The Potential For Diplomacy In Iran.(Broadcast transcript)(Audio file)

Talk of the Nation, March 15, 2012

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basketball Great Kareem Abdul-Jabbar On Diplomacy.(Interview)(Broadcast transcript)(Audio file)

Tell Me More, Feb 15, 2012

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Sanctions And A Nearing Red Line With Iran.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, April 29, 2013

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Difficult Diplomacy: Tensions Mount With Pakistan Over Detained American.(Video file)

Today (Video), Feb 6, 2011

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venezuela Oil Diplomacy: From Caracas To Cuba.(Audio file)(Broadcast transcript)

Tell Me More, April 12, 2013

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Sanctions And A Nearing Red Line With Iran.(Audio file)(Broadcast transcript)

Talk of the Nation, April 29, 2013

Toàn văn không sẵn có

17
The Media and Public Diplomacy: Lynley Marshall
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Media and Public Diplomacy: Lynley Marshall

E-ISBN: 9781473958586 ; E-ISBN: 147395858X ; DOI: 10.4135/9781473958586

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Diplomacy - Reinventing foreign policy?

Schaake, Marietje ; Boehnke, Olaf ; Meredith, Dan ; Norouzi, Ehsan

DOI: 10.5446/21390

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: Diplomacy Shifts.(Video file)

Local Broadcast Video Content, March 13, 2014

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: Diplomacy Shift.(Video file)

Local Broadcast Video Content, March 13, 2014

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.670  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (32)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (13)
 2. 1980đến1998  (15)
 3. 1999đến2005  (1.702)
 4. 2006đến2013  (1.837)
 5. Sau 2013  (96)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.662)
 2. Multiple languages  (3)
 3. Catalan  (1)
 4. Danish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ed Herlihy
 2. Smaczny, Paul
 3. Kxas - Tv
 4. New York Philharmonic
 5. Beyer, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...