skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.402  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
media
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hartcher man had lobbying website.(News and Features)

Sean Nicholls State Political Editor

The Sydney Morning Herald (Sydney, Australia), May 17, 2012, p.2

ISSN: 0312-6315

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abramoff criticizes reforms after lobbying scandal.(Audio file)(Podcast)

Business Top Stories from The Associated Press (AP), Nov 7, 2011

Toàn văn không sẵn có

3
Lobbying Regulations for Nonprofits
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Regulations for Nonprofits

E-ISBN: 9781473988705 ; E-ISBN: 1473988705 ; DOI: 10.4135/9781473988705

Toàn văn sẵn có

4
Political Behavior - Lobbying
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Behavior - Lobbying

E-ISBN: 9781473979932 ; E-ISBN: 1473979935 ; DOI: 10.4135/9781473979932

Toàn văn sẵn có

5
Lobbying Strategy for Nonprofits
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Strategy for Nonprofits

E-ISBN: 9781473988712 ; E-ISBN: 1473988713 ; DOI: 10.4135/9781473988712

Toàn văn sẵn có

6
Political Lobbying & Media Relations
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Lobbying & Media Relations

E-ISBN: 9781473936843 ; E-ISBN: 1473936845 ; DOI: 10.4135/9781473936843

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for Good

Alemanno, Alberto

DOI: 10.5446/33091

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oscar Lobbying On The Other Campaign Trail.(Broadcast transcript)(Audio file)

All Things Considered, Feb 17, 2012

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hedge Fund Turns To Lobbying To Back Up Its Billion-Dollar Bet.(Audio file)(Broadcast transcript)

All Things Considered, March 10, 2014

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
media
Thêm vào Góc nghiên cứu

FCA cuts guidance levy for advisers, following Apfa lobbying

Fantato, Damian

Financial Adviser, Dec 4, 2014

ISSN: 09535276 ; E-ISSN: 2372188X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: Lobbying group trying to change city's minimum wage laws.(Video file)

Local Broadcast Video Content

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farm lobbying group cautions states on immigration.(Audio file)(Podcast)

Business Top Stories from The Associated Press (AP), Jan 11, 2011

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Senate Bill Ignores 'Astroturf' Lobbying.(11:00-12:00 PM)(grassroots lobbying)(Broadcast transcript)(Podcast)

Morning Edition, Jan 25, 2007

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google's 4Q lobbying bill triples to $3.76 million.(Audio file)(Podcast)

Business Top Stories from The Associated Press (AP), Jan 23, 2012

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: Lobbying against Common Core.(Video file)

Local Broadcast Video Content

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: Lobbying against Common Core.(Video file)

Local Broadcast Video Content

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: 110516 Animal Lobbying 101.(Video file)

Local Broadcast Video Content

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: lobbying firms.(Video file)

Local Broadcast Video Content

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: Lobbying: Show me the money.(Video file)

Local Broadcast Video Content

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video: MMA kicks off 2014 lobbying effort.(Video file)

Local Broadcast Video Content

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.402  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (551)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (22)
 2. 1998đến2002  (639)
 3. 2003đến2007  (1.629)
 4. 2008đến2013  (932)
 5. Sau 2013  (143)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.361)
 2. German  (3)
 3. French  (2)
 4. Italian  (1)
 5. Dutch  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kxas - Tv
 2. Inskeep, Steve
 3. Illumina Digital
 4. Montagne, Renee
 5. Legal Resources Trust

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...