skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 425  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bản đồ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACVP/ASCVP 2012 Annual Meeting Focused Scientific Sessions

Boyd, Kelli

Veterinary Pathology, November 2012, Vol.49(6), pp.895-895

ISSN: 0300-9858 ; E-ISSN: 1544-2217 ; DOI: 10.1177/0300985812463583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Protein Microarray for the Rapid Screening of Patients Suspected of Infection with Various Food-Borne Helminthiases (A Protein Microarray for Food-Borne Helminthiases)

Chen, Jia-Xu ; Chen, Mu-Xin ; Ai, Lin ; Chen, Jun-Hu ; Chen, Shao-Hong ; Zhang, Yong-Nian ; Cai, Yu-Chun ; Zhu, Xing-Quan ; Zhou, Xiao-Nong; Lammie, Patrick J. (Editor)

2012, Vol.6(11), p.e1899

E-ISSN: 1935-2735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0001899

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

VENTILSTEUERUNGSSYSTEM

Rguig Assakali, Abdelhak ; Durmaz, Cenk ; Richter, Stefan ; Eichenberg, Andreas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

FUEL SYSTEM AND VEHICLE

Uchimura Chihiro ; Tsubokawa Takehisa

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP4824623B2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PUNKTIERUNG VON DATENBEREICHEN FÜR SIGNALE FÜR MINIMALEN DATENVERLUST

Bhattad, Kapil ; Farajidana, Amir ; Montojo, Juan ; Gorokhov, Alexei Yurievitch

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP1539427S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIGHT GUIDE SHEET AND MOVABLE CONTACT USING THE SAME

Watanabe Hirotoshi ; Ito Masahiro ; Tachihata Naoki ; Aisaka Tsutomu ; Chikahisa Yosuke ; Sera Naoki

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR CREATING PATTERN ON A METAL SURFACE BY IMPRINTING WITH THE AID OF HEATING

Leelaprachakul Rachata

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toothbrush with rubber cap

Dong Zhanglong

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral mucosal lesions in skin diseased patients attending a dermatologic clinic: a cross-sectional study in Sudan

Suliman, Nada M. ; Åstrøm, Anne Nordrehaug ; Ali, Raouf Wahab ; Salman, Hussein ; Johannessen, Anne Christine

BMC Oral Health 2011, 11:24

ISSN: 1472-6831

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Risk Assessment of Pathogens in Water

Medema, G.

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for removing nitrates from drinking water

Huang Bin ; Shi Yi ; Chen Xin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

氮化物半导体装置及其制造方法

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of composite meal box

Lin, Jian-Zhong

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and devices for applying energy to bodily tissues

Shroff Ketan ; Chu Chun Yiu ; Mody Dinesh I ; Emmons Clarence ; Walke Amrish Jayprakash

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultraviolet ray disinfection reminding device

LI Juan

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLOATING STRUCTURE WITH A TRANSFER PIPE LINE

Cho, Bong Hyun ; Yoon, Sang Chan ; Cho, NAM Jang ; Lee, Sin Gu ; Lee, Jin Woong ; Chung, Hoe Min

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

种茄子砧木种子休眠释放的方法

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bản đồ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information processing apparatus and video signal output control method

Iwaki Tsutomu

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 425  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (128)
 2. 1958đến1971  (93)
 3. 1972đến1985  (95)
 4. 1986đến2000  (35)
 5. Sau 2000  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (394)
 2. German  (12)
 3. French  (5)
 4. Japanese  (5)
 5. Italian  (1)
 6. Portuguese  (1)
 7. Russian  (1)
 8. Czech  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

theo chủ đề:

 1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...