skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Geophysics xóa Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transactions
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions

Royal Institution of Chartered Surveyors

v.3 1870/71 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Publication
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publication

U.S. Coast and Geodetic Survey

20-2

ISSN: 0498-9457 ; Continues ISSN: 1043-5271

Toàn văn sẵn có

3
NOAA technical report NOS
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOAA technical report NOS

National Ocean Survey ; United States

v.46-47(1972)

ISSN: 0270-5826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Welsh  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Arabic  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Royal Institution of Chartered Surveyors
 2. North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...