skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 354  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemica (Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta)

Univerzita Palackého V Olomouci. Přírodovědecká Fakulta

ISSN: 0232-0061

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essays in chemistry ; Essays Chem

Bradley , J. N. ; Gillard , R. D. ; Hudson , R. F.

ISSN: 0071-1373

Toàn văn không sẵn có

3
Reactor Chemistry Division annual progress report for period ending ...
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactor Chemistry Division annual progress report for period ending ...

Oak Ridge National Laboratory, Reactor Chemistry Division; U.S. Atomic Energy Commission

Jan 1963 (r:3417)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvesti͡ia na Khimicheski͡ia institut

Khimicheski Institut (B&Amp;Amp;#X16d;Lgarska Akademi͡ia Na Naukite)

ISSN: 0367-8512

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vestnik Moskovskogo universiteta. Serii͡a II, Khimii͡a. English.

ISSN: 0027-1314

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvesti͡ia na Institutite po obshta i neorganichna khimi͡ia i po organichna khimi͡ia.

Institut Po Obshta I Neorganichna Khimi͡ia (B&Amp;Amp;#X16d;Lgarska Akademi͡ia Na Naukite) ; Institut Po Organichna Khimi͡ia (B&Amp;Amp;#X16d;Lgarska Akademi͡ia Na Naukite)

ISSN: 0521-6508 ; Continues ISSN: 0367-8512 ; Continued by ISSN: 0367-956X

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Godishnik na Sofiĭski͡ia universitet, Khimicheski fakultet = Annuaire de l'Université de Sofia, Faculté de chimie.

Sofi&Amp;Amp;#X12d;Ski Universitet. Khimicheski Fakultet

ISSN: 1310-5035

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemia.

Univerzita J.E. Purkyně V Brně.,Přírodovědecká Fakulta

Toàn văn không sẵn có

9
Report
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report

Victoria University of Wellington. Chemistry Department (Corporate Author)

ISSN: 0110-0157

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis (Stuttgart, Germany)

ISSN: 0039-7881

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvesti͡ia na Instituta po obshta i neorganichna khimi͡ia.

Institut Po Obshta I Neorganichna Khimi͡ia (B&Amp;Amp;#X16d;Lgarska Akademi͡ia Na Naukite)

ISSN: 0367-956X ; Continues ISSN: 0521-6508 ; Continued by ISSN: 0068-3930 ; Continued by ISSN: 0068-3868

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adv. quantum chem ; Advances in quantum chemistry

Löwdin , Per Olov

ISSN: 0065-3276

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of progress in chemistry ; Surv Prog Chem

Scott , Arthur Ferdinand

ISSN: 0081-976X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoreticheska͡ia i ėksperimentalʹna͡ia khimi͡ia.

Akademi͡ia Nauk Ukraïnsʹkoï Rsr. Viddil Khimiï I Khimichnoï Tekhnolohiï

ISSN: 0497-2627

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical organic chemistry
Adv. phys. org. chem ; Advances in physical organic chemistry

Gold , Victor.

ISSN: 0065-3160

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tekhnologii͡a organicheskikh veshchestv.

Tallinna Polütehniline Instituut

ISSN: 0320-3395

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zhurnal strukturnoi khimii.

ISSN: 0136-7463

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Science of the total environment.

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izvestii͡a Sibirskogo otdelenii͡a Akademii nauk SSSR. Serii͡a khimicheskikh nauk.

Akademii͡a Nauk Sssr. Sibirskoe Otdelenie

ISSN: 0002-3426 ; Continues ISSN: 0134-2428

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taehan Hwahakhoe chi.

Taehan Hwahakhoe

ISSN: 1017-2548

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 354  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (61)
 2. 1962đến1963  (62)
 3. 1964đến1965  (51)
 4. 1966đến1968  (64)
 5. Sau 1968  (116)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (248)
 2. Russian  (52)
 3. French  (26)
 4. German  (21)
 5. Bulgarian  (9)
 6. Japanese  (7)
 7. Spanish  (4)
 8. Czech  (3)
 9. Italian  (3)
 10. Dutch  (3)
 11. Chinese  (3)
 12. Polish  (2)
 13. Romanian  (2)
 14. Ukrainian  (2)
 15. Danish  (2)
 16. Lithuanian  (1)
 17. Norwegian  (1)
 18. Latin  (1)
 19. Byelorussian  (1)
 20. Estonian  (1)
 21. Korean  (1)
 22. Greek  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...