skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Non-national populations in the EU Member States.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-national populations in the EU Member States.

European Commission ; Eurostat

ISSN: 1024-4352

Toàn văn sẵn có

2
Populations non nationales dans les États membres de l’UE.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Populations non nationales dans les États membres de l’UE.

European Commission ; Eurostat

ISSN: 1024-4360

Toàn văn sẵn có

3
Die ausländische Bevölkerung in den Mitgliedstaaten der EU.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die ausländische Bevölkerung in den Mitgliedstaaten der EU.

European Commission ; Eurostat

ISSN: 1024-4379

Toàn văn sẵn có

4
OMBE funded organizations
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

OMBE funded organizations

United States, Office of Minority Business Enterprise; United States

1978 MR

ISSN: 0148-0391 ; Continues ISSN: 0093-8319 ; Continued by ISSN: 0147-5312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Survey of minority-owned business enterprises
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of minority-owned business enterprises

United States

1977

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Firms in the 8(a) business development program
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firms in the 8(a) business development program

United States, Small Business Administration

Nov 1977

ISSN: 0195-5411

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Directory of minority vendors, State of Oregon
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directory of minority vendors, State of Oregon

Portland Federal Executive Board

Toàn văn sẵn có

8
Minority business today
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority business today

United States

v.3-10 (INCOMPL)

Toàn văn sẵn có

9
Women, minorities, and persons with disabilities in science and engineering
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, minorities, and persons with disabilities in science and engineering

National Science Foundation (U.S.)

2000

Continues ISSN: 0739-666X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Health status of the disadvantaged chartbook
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health status of the disadvantaged chartbook

United States

1986

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Forecast of contract opportunities
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecast of contract opportunities

United States

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Forecast of contracting opportunities
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecast of contracting opportunities

United States

1992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Job patterns for minorities and women in state and local government
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job patterns for minorities and women in state and local government

United States

1985-1987

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Procurement forecast
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procurement forecast

United States, Dept. of Transportation; United States

1999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
A breast cancer resource guide for minority women
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

A breast cancer resource guide for minority women

United States

2000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Economic census: Survey of minority-owned business enterprises: Black: Company statistics series
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic census: Survey of minority-owned business enterprises: Black: Company statistics series

Australian Bureau of Statistics, Western Australian Office;; United States

1997

Toàn văn sẵn có

17
Closing the gap: a newsletter of the Office of Minority Health
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closing the gap: a newsletter of the Office of Minority Health

United States ; United States

1996 Mar/Apr-Sep/Oct

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
OMBE outlook
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

OMBE outlook

United States, Office of Minority Business Enterprise; United States

1.57/2:972/7

ISSN: 0360-4454 ; Continued by ISSN: 0091-5688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
HIV impact: a closing the gap newsletter of the Office of Minority Health, U.S. Department of Health and Human Services
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV impact: a closing the gap newsletter of the Office of Minority Health, U.S. Department of Health and Human Services

United States

2000:spring = 2000/1

Toàn văn sẵn có

20
Equal employment opportunity statistics
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal employment opportunity statistics

United States, Office of Personnel Management

1979

ISSN: 0161-245X ; Continues ISSN: 0161-245X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (3)
 2. 1972đến1977  (3)
 3. 1978đến1988  (3)
 4. 1989đến1996  (5)
 5. Sau 1996  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. English  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...