skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Large youth population plus high unemployment challenges facing ENP-South countries.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large youth population plus high unemployment challenges facing ENP-South countries.

Stoenescu, Marilena; European Commission ; Eurostat

ISSN: 2314-9647

Toàn văn sẵn có

2
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

3
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

4
Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0183

Toàn văn sẵn có

5
Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0183

Toàn văn sẵn có

6
Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0183

Toàn văn sẵn có

7
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

8
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

9
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

10
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

11
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

12
Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0183

Toàn văn sẵn có

13
Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0183

Toàn văn sẵn có

14
Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0183

Toàn văn sẵn có

15
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

16
Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0183

Toàn văn sẵn có

17
Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0183

Toàn văn sẵn có

18
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

19
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

20
Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skillset and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work.

European Centre for the Development of Vocational Training

ISSN: 2363-0175

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (9)
 2. 1994đến1997  (15)
 3. 1998đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (19)
 5. Sau 2016  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (45)
 2. French  (11)
 3. German  (8)
 4. Portuguese  (2)
 5. Italian  (1)
 6. Danish  (1)
 7. Dutch  (1)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...