skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 407  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of development economics

ISSN 1363-6669

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asuperconducting nanowire can be modeled by using spice

Berggren, Karl K ; Zhao, Qing-Yuan ; Abebe, Nathnael ; Chen, Minjie ; Ravindran, Prasana ; Mccaughan, Adam ; Bardin, Joseph C

Superconductor Science and Technology, 2018, Vol.31(5), p.055010 (12pp)

ISSN: 0953-2048 ; E-ISSN: 1361-6668 ; DOI: 10.1088/1361-6668/aab149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of business strategy

Journal of business strategy [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-6668

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report <London> / Oman

Country report

ISSN: 1462-6667

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report <London> / Oman

Country report

ISSN: 1462-6667

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business economics

Business economics : the journal of the National Association of Business Economists [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-666x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of sports marketing & sponsorship

International journal of sports marketing & sponsorship [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-6668

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report <London> / Oman

Country report

ISSN: 1462-6667

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of applied finance

Journal of applied finance : theory, practice, education [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-6668

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of development economics

Review of development economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-6669

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of business strategy

Journal of business strategy [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-6668

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of applied finance

Journal of applied finance : theory, practice, education [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-6668

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of development economics

Review of development economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-6669

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business economics

Business economics : the journal of the National Association of Business Economists [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-666x

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of applied finance

Journal of applied finance [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-6668

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of development economics

Review of development economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-6669

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report <London> / Oman

Country report

ISSN: 1462-6667

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of business strategy

Journal of business strategy [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-6668

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business economics

Business economics : the journal of the National Association of Business Economists [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-666x

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of sports marketing & sponsorship

International journal of sports marketing & sponsorship [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-6668

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 407  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (80)
 2. 1960đến1973  (36)
 3. 1974đến1987  (46)
 4. 1988đến2002  (115)
 5. Sau 2002  (117)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (108)
 2. German  (52)
 3. Dutch  (39)
 4. Japanese  (22)
 5. French  (15)
 6. Polish  (11)
 7. Russian  (4)
 8. Chinese  (4)
 9. Norwegian  (3)
 10. Turkish  (3)
 11. Italian  (2)
 12. Spanish  (2)
 13. Finnish  (2)
 14. Latvian  (1)
 15. Byelorussian  (1)
 16. Arabic  (1)
 17. Korean  (1)
 18. Croatian  (1)
 19. Multiple languages  (1)
 20. Hebrew  (1)
 21. Serbo-Croatian  (1)
 22. Afrikaans  (1)
 23. Danish  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...