skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Civil wars, a very short introduction.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil wars, a very short introduction.

Gaub, Florence; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

2
Stuck in the desert negotiations on northern Mali.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stuck in the desert negotiations on northern Mali.

Koepf, Tobias; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1129

Toàn văn sẵn có

3
Building peace in Mali the elections and beyond.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building peace in Mali the elections and beyond.

Barrios, Cristina ; Koepf, Tobias; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

4
The EU in Somalia – beyond Atalanta.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU in Somalia – beyond Atalanta.

Daemers, Julien; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1129

Toàn văn sẵn có

5
Issues.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues.

European Union Institute for Security Studies

ISSN: 1831-9904

Toàn văn sẵn có

6
Palestinians as ‘strategic’ refugees.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinians as ‘strategic’ refugees.

Gaub, Florence ; Kistemaker, Boukje; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1129

Toàn văn sẵn có

7
Somalia’s federal agenda from fragility to fragmentation.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Somalia’s federal agenda from fragility to fragmentation.

Balthasar, Dominik; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

8
EUFOR RCA Bangui ‘defence matters’.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUFOR RCA Bangui ‘defence matters’.

Tardy, Thierry; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1129

Toàn văn sẵn có

9
Three scenarios for Ukraine.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three scenarios for Ukraine.

Popescu, Nicu; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1129

Toàn văn sẵn có

10
The Arab war(s) on terror.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arab war(s) on terror.

Gaub, Florence ; Pawlak, Patryk; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

11
After Crimea Putin’s balance sheet.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

After Crimea Putin’s balance sheet.

Popescu, Nicu; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1129

Toàn văn sẵn có

12
Disarming Syria.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disarming Syria.

Zanders, Jean Pascal; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

13
Funding peace operations better value for EU money.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Funding peace operations better value for EU money.

Tardy, Thierry; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

14
Horizon 2014 sub-Saharan Africa.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Horizon 2014 sub-Saharan Africa.

Koepf, Tobias ; Daemers, Julien; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1129

Toàn văn sẵn có

15
Horizon 2014 eastern Europe.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Horizon 2014 eastern Europe.

Popescu, Nicu; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1129

Toàn văn sẵn có

16
The EU in Myanmar preventive diplomacy in action?
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU in Myanmar preventive diplomacy in action?

Banim, Guy; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

17
Afghanistan the view from the US.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan the view from the US.

Gross, Eva; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1129

Toàn văn sẵn có

18
République centrafricaine défis humanitaires, politiques et sécuritaires.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

République centrafricaine défis humanitaires, politiques et sécuritaires.

Barrios, Cristina; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

19
Reforming Arab security sectors.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming Arab security sectors.

Gaub, Florence; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

20
The EU and its (cyber) partnerships.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU and its (cyber) partnerships.

Pawlak, Patryk ; Sheahan, Catherine; European Union Institute for Security Studies

ISSN: 2315-1110

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1940  (47)
 2. 1940đến1966  (4)
 3. 1967đến1986  (4)
 4. 1987đến1995  (10)
 5. Sau 1995  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (36)
 2. French  (26)
 3. German  (2)
 4. Spanish  (2)
 5. Hebrew  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...