skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 307  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1972đến1986 xóa Tất cả các phiên bản Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rev. Jesse Jackson, 1983 (b/w photo)
Rev. Jesse Jackson, 1983 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rev. Jesse Jackson, 1983 (b/w photo)

Leffler, Warren K

Toàn văn sẵn có

2
Untitled (Brooklyn Bridge), 1985 (mezzotint)
Untitled (Brooklyn Bridge), 1985 (mezzotint)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untitled (Brooklyn Bridge), 1985 (mezzotint)

Mershimer, Frederick

Toàn văn sẵn có

3
Cape Cod, negative 1978, print 1980 (dye transfer print)
Cape Cod, negative 1978, print 1980 (dye transfer print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cape Cod, negative 1978, print 1980 (dye transfer print)

Callahan, Harry

Toàn văn sẵn có

4
New York, negative 1978, print 1980 (dye transfer print)
New York, negative 1978, print 1980 (dye transfer print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

New York, negative 1978, print 1980 (dye transfer print)

Callahan, Harry

Toàn văn sẵn có

5
Georgia Pine Limb, 1981 (oil on canvas)
Georgia Pine Limb, 1981 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Georgia Pine Limb, 1981 (oil on canvas)

Ramsey, Margaret

Toàn văn sẵn có

6
Greene Street, c. 1980-99 (lithograph)
Greene Street, c. 1980-99 (lithograph)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greene Street, c. 1980-99 (lithograph)

Boyd Harte, Glynn

Toàn văn sẵn có

7
Lifeguard Chair, Sagaponack, 1981 (pencil on paper)
Lifeguard Chair, Sagaponack, 1981 (pencil on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifeguard Chair, Sagaponack, 1981 (pencil on paper)

Nickson, Graham

Toàn văn sẵn có

8
Wall Street, 1980 (pencil on paper)
Wall Street, 1980 (pencil on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wall Street, 1980 (pencil on paper)

Mouton, Grover

Toàn văn sẵn có

9
Open Space, Big Bend, 1984 (pastel on paper)
Open Space, Big Bend, 1984 (pastel on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Space, Big Bend, 1984 (pastel on paper)

Hogue, Alexandre

Toàn văn sẵn có

10
Providence, negative 1977, print 1980 (dye transfer print)
Providence, negative 1977, print 1980 (dye transfer print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providence, negative 1977, print 1980 (dye transfer print)

Callahan, Harry

Toàn văn sẵn có

11
Providence, negative 1962, print 1980 (dye transfer print)
Providence, negative 1962, print 1980 (dye transfer print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providence, negative 1962, print 1980 (dye transfer print)

Callahan, Harry

Toàn văn sẵn có

12
Church, Estill, Mississippi, 1985 (cibachrome)
Church, Estill, Mississippi, 1985 (cibachrome)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Church, Estill, Mississippi, 1985 (cibachrome)

Imes, Birney

Toàn văn sẵn có

13
Santa's Great Chimney, 1984 (oil on canvas)
Santa's Great Chimney, 1984 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santa's Great Chimney, 1984 (oil on canvas)

Ramsey, Margaret

Toàn văn sẵn có

14
Ann Arnold, 1980 (gelatin silver photo)
Ann Arnold, 1980 (gelatin silver photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ann Arnold, 1980 (gelatin silver photo)

Mones, Arthur

Toàn văn sẵn có

15
The Ice Cream Man, 1982 (oil on canvas)
The Ice Cream Man, 1982 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ice Cream Man, 1982 (oil on canvas)

Ramsey, Margaret

Toàn văn sẵn có

16
Ventriloquist, 1986 (litho in colors)
Ventriloquist, 1986 (litho in colors)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ventriloquist, 1986 (litho in colors)

Johns, Jasper

Toàn văn sẵn có

17
Mardi Gras, New Orleans, Louisiana, 1981 (photo)
Mardi Gras, New Orleans, Louisiana, 1981 (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mardi Gras, New Orleans, Louisiana, 1981 (photo)

Blauvelt, Melinda

Toàn văn sẵn có

18
Providence, negative 1971, print 1980 (dye transfer print)
Providence, negative 1971, print 1980 (dye transfer print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providence, negative 1971, print 1980 (dye transfer print)

Callahan, Harry

Toàn văn sẵn có

19
Leonard Bernstein, USA, 1980s (b/w photo)
Leonard Bernstein, USA, 1980s (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leonard Bernstein, USA, 1980s (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

20
The Space Shuttle Columbia landing at the end of the first space shuttle mission (photo)
The Space Shuttle Columbia landing at the end of the first space shuttle mission (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Space Shuttle Columbia landing at the end of the first space shuttle mission (photo)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 307  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (24)
 2. 1975đến1977  (89)
 3. 1978đến1980  (64)
 4. 1981đến1984  (39)
 5. Sau 1984  (91)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. USA  (303)
 2. Photography  (206)
 3. America  (153)
 4. Colour Image  (153)
 5. Outdoors  (146)
 6. Day  (145)
 7. American  (139)
 8. No People  (107)
 9. Us  (100)
 10. Horizontal  (98)
 11. Vertical  (58)
 12. Yellowstone National Park  (56)
 13. Wyoming  (56)
 14. North America  (54)
 15. Landscape  (48)
 16. National Park  (39)
 17. West Virginia  (36)
 18. Nature  (35)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Winningham, Geoff
 2. Callahan, Harry
 3. American Photographer
 4. Watson, Willard 'The Texas Kid'
 5. Baltz, Lewis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...