skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tickets issued by postmasters and innkeepers in respect of the hire of post horses and post vehicles, early 1900s (litho)
Tickets issued by postmasters and innkeepers in respect of the hire of post horses and post vehicles, early 1900s (litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tickets issued by postmasters and innkeepers in respect of the hire of post horses and post vehicles, early 1900s (litho)

English School

Toàn văn sẵn có

2
'Protect your Home, Be Careful with Your Heating', poster from the Hungarian National Insurance company, 1948-55 (colour litho)
'Protect your Home, Be Careful with Your Heating', poster from the Hungarian National Insurance company, 1948-55 (colour litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Protect your Home, Be Careful with Your Heating', poster from the Hungarian National Insurance company, 1948-55 (colour litho)

Hungarian School

Toàn văn sẵn có

3
Wallpaper depicting actions of the fire brigade (wallpaper)
Wallpaper depicting actions of the fire brigade (wallpaper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wallpaper depicting actions of the fire brigade (wallpaper)

German School

Toàn văn sẵn có

4
'Save for the days ahead', printed by Fosh & Cross Ltd., London (colour litho)
'Save for the days ahead', printed by Fosh & Cross Ltd., London (colour litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Save for the days ahead', printed by Fosh & Cross Ltd., London (colour litho)

English School

Toàn văn sẵn có

5
American Red Cross Building. Front and side of American Red Cross Building
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Front and side of American Red Cross Building

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

6
American Red Cross Building. Front of American Red Cross Building
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Front of American Red Cross Building

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

7
American Red Cross Building. Front and left side of American Red Cross Building
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Front and left side of American Red Cross Building

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

8
Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Group on stage, Electric Institute
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Group on stage, Electric Institute

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

9
American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building VII
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building VII

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

10
Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Appliances display, Electric Institute I
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Appliances display, Electric Institute I

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

11
Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Kelvinator display
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Kelvinator display

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

12
Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Bride, Electric Institute
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Bride, Electric Institute

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

13
Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Radio display II
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric Institute of Washington, Potomac Electric Power Co. Building. Radio display II

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

14
American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building I
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building I

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

15
American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building II
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building II

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

16
American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross from driveway
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross from driveway

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

17
American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building III
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building III

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

18
American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building IV
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building IV

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

19
American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building V
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building V

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

20
American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building VI
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Red Cross Building. Exterior of American Red Cross Building VI

Horydczak, Theodor

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (140)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1910  (7)
 2. 1910đến1939  (26)
 3. 1940đến1958  (25)
 4. 1959đến1971  (17)
 5. Sau 1971  (47)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Italian Public Service Broadcaster (Rai)  (61)
 2. Caucasian  (61)
 3. Dolce Vita  (61)
 4. Italian  (60)
 5. Cinema  (55)
 6. Togetherness  (50)
 7. Public Service  (49)
 8. Director  (46)
 9. Looking Far  (44)
 10. Scriptwriter  (43)
 11. Interior  (42)
 12. Adult  (37)
 13. Set  (35)
 14. Movie  (34)
 15. Off Stage  (32)
 16. 1970s  (31)
 17. The Seventies  (30)
 18. Men  (30)
 19. Day  (30)
 20. Old  (28)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (140)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Horydczak, Theodor
 2. English Photographer
 3. English School
 4. American School
 5. Federal Art Project

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...